Svensk kärnenergi 60 år

Sommaren 1954, lyckades forskare vid Kungliga Tekniska Högskolans (KTH) reaktor R1 under Drottning Kristinas väg, för första gången åstadkomma en självupprätthållande kedjereaktion i en kärnreaktor i Sverige. Händelsen markerar startpunkten för utvecklingen av det svenska kärnkraftsprogrammet. Du som är intresserad av kärnenergins historia är välkommen att fira svensk kärnenergi 60 år med föreläsningar på KTH.

Jubileet är ett samarrangemang av Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS), Svenskt Kärntekniskt Centrum (SKC) och Kungliga Tekniska högskolan (KTH).

Föreläsningarna kommer att hållas i den tidigare reaktorhallen, drygt 20 meter under marken.

Tid: 22 september klockan 16:00

Plats: Drottning Kristinas väg 51, Stockholm

För program och anmälan, se bifogad pdf-inbjudan nedan.

Välkommen!

Inbjudan

Brocshyr om Forsmarks historia 30 års drift i Forsmark (PDF 1 MB)

 

Om SKS och SKC:

Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS)
Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS) är en ideell förening för alla med intresse för kärnteknik. SKS bildades 1958 och är den svenska representationen i European Nuclear Society som härbärgerar totalt 20 000 medlemmar. SKS anordnar frekventa föredrag och studiebesök med kärnteknisk anknytning och utgör remissinstans i kärnteknikrelaterade frågor.
Till SKS hemsida

Svenskt Kärntekniskt Centrum (SKC)
Svenskt Kärntekniskt Centrum (SKC) stödjer utbildning och forskning inom kärntekniska tillämpningar vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Chalmers Tekniska Högskola samt Uppsala Universitet. Syftet är att attrahera, utveckla, och behålla den kärntekniska kompetens som krävs för fortsatt säker och effektiv drift av våra kärnkraftverk och för att kunna delta i den fortsatta utvecklingen inom det kärntekniska området.
Svenskt Kärntekniskt Centrum

Läs mer om kärnkraft

Se även

Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln
Anja Alemdar

Anja Alemdar ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs i Sverige

Anja Alemdar har anställts som ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs (PRA) i Sverige.

Läs hela artikeln