Svensk kärnenergi 60 år

Sommaren 1954, lyckades forskare vid Kungliga Tekniska Högskolans (KTH) reaktor R1 under Drottning Kristinas väg, för första gången åstadkomma en självupprätthållande kedjereaktion i en kärnreaktor i Sverige. Händelsen markerar startpunkten för utvecklingen av det svenska kärnkraftsprogrammet. Du som är intresserad av kärnenergins historia är välkommen att fira svensk kärnenergi 60 år med föreläsningar på KTH.

Jubileet är ett samarrangemang av Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS), Svenskt Kärntekniskt Centrum (SKC) och Kungliga Tekniska högskolan (KTH).

Föreläsningarna kommer att hållas i den tidigare reaktorhallen, drygt 20 meter under marken.

Tid: 22 september klockan 16:00

Plats: Drottning Kristinas väg 51, Stockholm

För program och anmälan, se bifogad pdf-inbjudan nedan.

Välkommen!

Inbjudan

Brocshyr om Forsmarks historia 30 års drift i Forsmark (PDF 1 MB)

 

Om SKS och SKC:

Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS)
Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS) är en ideell förening för alla med intresse för kärnteknik. SKS bildades 1958 och är den svenska representationen i European Nuclear Society som härbärgerar totalt 20 000 medlemmar. SKS anordnar frekventa föredrag och studiebesök med kärnteknisk anknytning och utgör remissinstans i kärnteknikrelaterade frågor.
Till SKS hemsida

Svenskt Kärntekniskt Centrum (SKC)
Svenskt Kärntekniskt Centrum (SKC) stödjer utbildning och forskning inom kärntekniska tillämpningar vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Chalmers Tekniska Högskola samt Uppsala Universitet. Syftet är att attrahera, utveckla, och behålla den kärntekniska kompetens som krävs för fortsatt säker och effektiv drift av våra kärnkraftverk och för att kunna delta i den fortsatta utvecklingen inom det kärntekniska området.
Svenskt Kärntekniskt Centrum

Läs mer om kärnkraft

Se även

Vattenfall och Kaunis Iron i nytt samarbete om elektrifierad fossilfri gruvdrift

Vattenfall AB och Kaunis Iron AB har tecknat en avsiktsförklaring om att utveckla en fossilfri och elektrifierad gruvdrift vid järnmalmsgruvan i Pajala.

Läs hela artikeln
Illustration av vindkraftpark

Samrådsstart för ny vindkraftspark utanför Hallandskusten

Vattenfall planerar att bygga en ny vindkraftspark 25 kilometer utanför Falkenberg. Upp till ett 80-tal verk ska kunna producera el motsvarande det årliga behovet av förnybar hushållsel för ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Bodens kraftstation

Jubilarerna har producerat vattenkraft i mer än 200 år

I år, 2021, uppnår Vattenfalls vattenkraftverk i Viskafors, Nämforsen och Boden tillsammans den aktningsvärda åldern 225 år. Och trots många år i bagaget har jubilarerna inga några planer på...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']