Uppsala Brandförsvars övningsinsatser i Forsmark

Enligt Radio Uppland och Morgonekot finns det enskilda brandmän från den kommunala räddningstjänsten som inte fått möjlighet att träna insatser i Forsmark sedan 2011. Anledningen till detta är ett beslut om utbildningsprioritering taget av Uppsala Brandförsvar. Prioriteringen har diskuterats vid samrådsmöten mellan Uppsala Brandförsvar och FKA.

– Uppsala Brandförsvar har bäst kompetens att avgöra vilken utbildnings- och övningsverksamhet man är i bäst behov av, säger Bernt Ögren, handläggare av brandsäkerhetsfrågor på Forsmark.

Beslutet bygger på att Uppsala Brandförsvar har, till följd av en omorganisering, valt att prioritera övningar och utbildningar för brandbefäl.

– Vid en räddningsinsats är det befälet som tar beslut om åtgärder, inte den enskilde brandmannen, säger Bernt Ögren.

– Samhällets räddningstjänst går aldrig in i anläggningen på egen hand vid en insats, utan följs alltid av Forsmarks räddningsstyrka som har lokalkännedom om anläggningen, säger Bernt Ögren.

Uppsala Brandförsvar är tillsynsmyndighet för hur brandskyddet sköts i bland annat Forsmark. Det finns också ett samverkansavtal sedan 1975 mellan Räddningstjänsten och Forsmark. I avtalet finns Räddningstjänstens utbildnings- och övningsverksamhet fastställd och Forsmark förbinder sig att ställa upp med de resurser som Räddningstjänsten anser vara nödvändig för att bedriva sin utbildnings- och övningsverksamhet.

– Samarbetet mellan den kommunala räddningstjänsten och Forsmark har alltid varit gott och är det fortfarande efter Uppsala Brandförsvars övertagande av ansvaret för räddningstjänst i Östhammars kommun, berättar Bernt Ögren.

I en SKI-rapport (Statens kärnkraftinspektion) från 2005, som utkom efter en brand vid Forsmark 2, understryks nödvändigheten av en samverkansövning mellan Räddningstjänsten och Forsmark. Mellan 2005 och 2011 genomfördes åtta övningar och teoretiska utbildningar med samtliga brandmän. Men sedan 2011 har alltså Uppsala Brandförsvar valt att prioritera utbildningen av befälspersoner.

– Vi har ingen anledning att ifrågasätta denna prioritering, vi tycker att bedömningen är riktig, säger Bernt Ögren.

Uppsala Brandförsvar avser att åter genomföra övningar med samtlig personal i framtiden, vilket välkomnas av FKA.

Se även

Helene Biström

Helene Biström ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind

Helene Biström har utsetts till ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind och medlem i koncernledningen.

Läs hela artikeln
Vattenkraftverket i Vittjärv från ovan

Elmarknaden just nu: Skiftande temperaturer ger ett osäkert elpris

Februari 2021 har varit ombytligheternas månad för elpriset. Orsaken är främst de skiftande temperaturerna vilka varit flera grader under det normala.

Läs hela artikeln
Sveriges Grönaste Varumärke logotyp

Vattenfall i topp bland Sveriges Grönaste Varumärken

Vattenfall är ett av Sveriges grönaste varumärken och unga konsumenter sätter Vattenfall i topp bland energibolagen, visar den årliga rankningen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']