Uppsala Brandförsvars övningsinsatser i Forsmark

Enligt Radio Uppland och Morgonekot finns det enskilda brandmän från den kommunala räddningstjänsten som inte fått möjlighet att träna insatser i Forsmark sedan 2011. Anledningen till detta är ett beslut om utbildningsprioritering taget av Uppsala Brandförsvar. Prioriteringen har diskuterats vid samrådsmöten mellan Uppsala Brandförsvar och FKA.

– Uppsala Brandförsvar har bäst kompetens att avgöra vilken utbildnings- och övningsverksamhet man är i bäst behov av, säger Bernt Ögren, handläggare av brandsäkerhetsfrågor på Forsmark.

Beslutet bygger på att Uppsala Brandförsvar har, till följd av en omorganisering, valt att prioritera övningar och utbildningar för brandbefäl.

– Vid en räddningsinsats är det befälet som tar beslut om åtgärder, inte den enskilde brandmannen, säger Bernt Ögren.

– Samhällets räddningstjänst går aldrig in i anläggningen på egen hand vid en insats, utan följs alltid av Forsmarks räddningsstyrka som har lokalkännedom om anläggningen, säger Bernt Ögren.

Uppsala Brandförsvar är tillsynsmyndighet för hur brandskyddet sköts i bland annat Forsmark. Det finns också ett samverkansavtal sedan 1975 mellan Räddningstjänsten och Forsmark. I avtalet finns Räddningstjänstens utbildnings- och övningsverksamhet fastställd och Forsmark förbinder sig att ställa upp med de resurser som Räddningstjänsten anser vara nödvändig för att bedriva sin utbildnings- och övningsverksamhet.

– Samarbetet mellan den kommunala räddningstjänsten och Forsmark har alltid varit gott och är det fortfarande efter Uppsala Brandförsvars övertagande av ansvaret för räddningstjänst i Östhammars kommun, berättar Bernt Ögren.

I en SKI-rapport (Statens kärnkraftinspektion) från 2005, som utkom efter en brand vid Forsmark 2, understryks nödvändigheten av en samverkansövning mellan Räddningstjänsten och Forsmark. Mellan 2005 och 2011 genomfördes åtta övningar och teoretiska utbildningar med samtliga brandmän. Men sedan 2011 har alltså Uppsala Brandförsvar valt att prioritera utbildningen av befälspersoner.

– Vi har ingen anledning att ifrågasätta denna prioritering, vi tycker att bedömningen är riktig, säger Bernt Ögren.

Uppsala Brandförsvar avser att åter genomföra övningar med samtlig personal i framtiden, vilket välkomnas av FKA.

Se även

Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln