Väl förberedda inför revisionen på Ringhals 3

Kortare förberedelsetid än vanligt men minst lika laddade inför uppgiften, så är läget inför revisionen på Ringhals 3 som inleds den 14 maj. I år blir det en revision med ett blandat innehåll av underhåll, säkerhetsuppgraderingar, kontroller och bränslebyte.

– Förberedelserna har gått bra och vi ligger bra till, trots att det bara är sex månader sedan vi avslutade förra årets revision. Den var lyckad och det har också visat sig i en stabil driftsäsong, säger revisionsledare Peter Martini.

Säkerhetshöjande projekt

Årets revision innehåller cirka 2 600 jobb och tidsstyrande är arbetet med att åtgärda dvärgbrytarberoenden för att separera elmatning till styrskåp i relärummen.

Två andra stora jobb är dels omgummering av rördelar i saltvattensystemet för reaktorsidan, dels det säkerhetshöjande projektet Hebic där det handlar om åtgärder mot rörbrott och brand i reaktorinneslutningen.
Under revisionen byts också utrustning för att mäta härdtemperatur (Accurex-projektet) och komponentskydd monteras för att skydda kritiska transmittrar mot rörbrott och brand (Kompis).

Rotorblad inspekteras

I turbinhallen öppnar leverantören Alstom den ena lågtrycksturbinen för inspektion av rotorblad. Några kommer att demonteras och skickas till fabriker i Tyskland för bearbetning.

– Här har vi en logistikutmaning och det gäller att passa tiderna som är bokade i fabrikerna. Alstom gör motsvarande jobb på fler liknande turbiner så det är hårt tryck på fabrikerna, berättar revisionsledare Anders Karlsson.
Dessutom sker inkoppling av den nya reservkraftdieseln DG934 som är gemensam med Ringhals 4 och kan tas i drift först efter fyrans revision. I hjälpsystembyggnaden ska en värmeväxlare till komponentkylsystem bytas.

– Det är en ganska normal revision vi har i år, men ändå ett par tusen jobb som ska göras rätt och riktigt. Revisionen är en intensiv arbetsperiod och när vi är klara väntar semester för de flesta av oss och det kommer vi att vara väl värda, avslutar driftchef Magnus Bengtsson.


Vad innebär en revision?

Varje år stängs reaktorerna av några veckor för att genomgå underhåll, myndighetskrävda tester och moderniseringar. Dessutom byts en del av uranbränslet ut. Allt för att göra kraftverket redo för ytterligare en säker och stabil driftsäsong.

Mer än tusen personer brukar vara engagerade i en revision. Några hundra av dem har Ringhals som sin arbetsplats året runt. Övriga hyrs in från externa företag – många från närområdet men också långväga kärnkraftsspecialister från utlandet.

Arbetet pågår i skift dygnet runt och man följer en noggrann planering över de tusentals små och stora aktiviteter som ska utföras. När alla åtgärder är klara och säkerhetsmässigt godkända kan anläggningen startas igen och åter börja producera el.

Se även

Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']