Ändrade tillträdesutbildningar

Från och med den 15 januari 2015 införs ett antal förändringar i de utbildningar som påverkar tillträdet till Forsmarks område. Förändringarna påverkar inte befintliga tillträden, utan bara återträningar samt nya tillträden.

För att få tillträde till Forsmarks olika områden krävs bland annat utbildning. Beroende på var någonstans du skall arbeta krävs olika utbildning. Utbildningarna enligt tabellen nedan gäller från och med den 15 januari 2015 med tillhörande återträningar.

Den nya återträningen för kontrollerat område kommer dock inte att behöva genomföras förrän tillträdet upphör i samband med att utbildningen 45235 Skydd och Säkerhet behöver förnyas.

Förändringarna

De största förändringarna är att utbildningen Skydd och Säkerhet, som tidigare var lärarledd, blir webbaserad samt att lärarledd del av strålskydd i Praktiken måste återtränas.

Webbutbildningen ska genomföras av alla som ska ha tillträde till anläggningen samt vid återträningar och finns tillgänglig på kärnkraftverkens utbildningsportal.

Länk till utbildningsportalen finns här på hemsidan, under Entreprenör och konsult/Utbildning. Logga in genom att klicka på den gula pilen i fönstrets överkant. Du använder din e-postadress för inloggning (första gången behövs registrering).

Strålskydd i praktiken

Utbildningen Strålskydd i Praktiken är obligatorisk för all personal med tillträde till kontrollerat område.

Utbildningen har blivit mer omfattande med teoretiska och praktiska delar. Det är en lärarledd utbildning i Forsmark som förhandsbokas via kursadministrationen av din kontaktperson på Forsmark.

Återträning görs efter tre år. En av återträningskurserna är webbaserad och en är lärarledd, enligt tabellen ovan.

De lärarledda utbildningarna bokas via kursadministrationen. Det är din kontaktperson som ska boka dig till utbildningarna.

Övrigt

Inga förändringar görs gällande den webbaserade utbildningen Rent system som är obligatorisk för alla med tillträde till kontrollerat område.

Det är bara återträningar och nya tillträden som påverkas av förändringarna. Befintliga tillträden påverkas inte.

För återträning gäller att man följer de instruktioner och länkar man får i det mejl som skickas ut i samband med att det är dags för återträning.

Vid frågor kontakta:
Kursadministrationen, telefon 0173-810 85 eller e-post kursadministration@forsmark.vattenfall.se

Kärnkraftverkens utbildningsportal

Se även

Moorburg

Vattenfall får kompensation för tidig stängning av kraftverket Moorburg

Den tyska myndigheten Bundesnetzagentur har idag beslutat att ge Vattenfall kompensation för en fullständig avveckling av företagets koleldade kraftverk Moorburg i Hamburg.

Läs hela artikeln
Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']