Ändrade tillträdesutbildningar

Från och med den 15 januari 2015 införs ett antal förändringar i de utbildningar som påverkar tillträdet till Forsmarks område. Förändringarna påverkar inte befintliga tillträden, utan bara återträningar samt nya tillträden.

För att få tillträde till Forsmarks olika områden krävs bland annat utbildning. Beroende på var någonstans du skall arbeta krävs olika utbildning. Utbildningarna enligt tabellen nedan gäller från och med den 15 januari 2015 med tillhörande återträningar.

Den nya återträningen för kontrollerat område kommer dock inte att behöva genomföras förrän tillträdet upphör i samband med att utbildningen 45235 Skydd och Säkerhet behöver förnyas.

Förändringarna

De största förändringarna är att utbildningen Skydd och Säkerhet, som tidigare var lärarledd, blir webbaserad samt att lärarledd del av strålskydd i Praktiken måste återtränas.

Webbutbildningen ska genomföras av alla som ska ha tillträde till anläggningen samt vid återträningar och finns tillgänglig på kärnkraftverkens utbildningsportal.

Länk till utbildningsportalen finns här på hemsidan, under Entreprenör och konsult/Utbildning. Logga in genom att klicka på den gula pilen i fönstrets överkant. Du använder din e-postadress för inloggning (första gången behövs registrering).

Strålskydd i praktiken

Utbildningen Strålskydd i Praktiken är obligatorisk för all personal med tillträde till kontrollerat område.

Utbildningen har blivit mer omfattande med teoretiska och praktiska delar. Det är en lärarledd utbildning i Forsmark som förhandsbokas via kursadministrationen av din kontaktperson på Forsmark.

Återträning görs efter tre år. En av återträningskurserna är webbaserad och en är lärarledd, enligt tabellen ovan.

De lärarledda utbildningarna bokas via kursadministrationen. Det är din kontaktperson som ska boka dig till utbildningarna.

Övrigt

Inga förändringar görs gällande den webbaserade utbildningen Rent system som är obligatorisk för alla med tillträde till kontrollerat område.

Det är bara återträningar och nya tillträden som påverkas av förändringarna. Befintliga tillträden påverkas inte.

För återträning gäller att man följer de instruktioner och länkar man får i det mejl som skickas ut i samband med att det är dags för återträning.

Vid frågor kontakta:
Kursadministrationen, telefon 0173-810 85 eller e-post kursadministration@forsmark.vattenfall.se

Kärnkraftverkens utbildningsportal

Se även

Vattenfall och Kaunis Iron i nytt samarbete om elektrifierad fossilfri gruvdrift

Vattenfall AB och Kaunis Iron AB har tecknat en avsiktsförklaring om att utveckla en fossilfri och elektrifierad gruvdrift vid järnmalmsgruvan i Pajala.

Läs hela artikeln
Illustration av vindkraftpark

Samrådsstart för ny vindkraftspark utanför Hallandskusten

Vattenfall planerar att bygga en ny vindkraftspark 25 kilometer utanför Falkenberg. Upp till ett 80-tal verk ska kunna producera el motsvarande det årliga behovet av förnybar hushållsel för ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Bodens kraftstation

Jubilarerna har producerat vattenkraft i mer än 200 år

I år, 2021, uppnår Vattenfalls vattenkraftverk i Viskafors, Nämforsen och Boden tillsammans den aktningsvärda åldern 225 år. Och trots många år i bagaget har jubilarerna inga några planer på...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']