Ändrade tillträdesutbildningar

Från och med den 15 januari 2015 införs ett antal förändringar i de utbildningar som påverkar tillträdet till Forsmarks område. Förändringarna påverkar inte befintliga tillträden, utan bara återträningar samt nya tillträden.

För att få tillträde till Forsmarks olika områden krävs bland annat utbildning. Beroende på var någonstans du skall arbeta krävs olika utbildning. Utbildningarna enligt tabellen nedan gäller från och med den 15 januari 2015 med tillhörande återträningar.

Den nya återträningen för kontrollerat område kommer dock inte att behöva genomföras förrän tillträdet upphör i samband med att utbildningen 45235 Skydd och Säkerhet behöver förnyas.

Förändringarna

De största förändringarna är att utbildningen Skydd och Säkerhet, som tidigare var lärarledd, blir webbaserad samt att lärarledd del av strålskydd i Praktiken måste återtränas.

Webbutbildningen ska genomföras av alla som ska ha tillträde till anläggningen samt vid återträningar och finns tillgänglig på kärnkraftverkens utbildningsportal.

Länk till utbildningsportalen finns här på hemsidan, under Entreprenör och konsult/Utbildning. Logga in genom att klicka på den gula pilen i fönstrets överkant. Du använder din e-postadress för inloggning (första gången behövs registrering).

Strålskydd i praktiken

Utbildningen Strålskydd i Praktiken är obligatorisk för all personal med tillträde till kontrollerat område.

Utbildningen har blivit mer omfattande med teoretiska och praktiska delar. Det är en lärarledd utbildning i Forsmark som förhandsbokas via kursadministrationen av din kontaktperson på Forsmark.

Återträning görs efter tre år. En av återträningskurserna är webbaserad och en är lärarledd, enligt tabellen ovan.

De lärarledda utbildningarna bokas via kursadministrationen. Det är din kontaktperson som ska boka dig till utbildningarna.

Övrigt

Inga förändringar görs gällande den webbaserade utbildningen Rent system som är obligatorisk för alla med tillträde till kontrollerat område.

Det är bara återträningar och nya tillträden som påverkas av förändringarna. Befintliga tillträden påverkas inte.

För återträning gäller att man följer de instruktioner och länkar man får i det mejl som skickas ut i samband med att det är dags för återträning.

Vid frågor kontakta:
Kursadministrationen, telefon 0173-810 85 eller e-post kursadministration@forsmark.vattenfall.se

Kärnkraftverkens utbildningsportal

Se även

Anna Borg, Vattenfalls vd och koncernchef är inbjuden av USA:s president Biden för att tala på klimattoppmöte den 23 april

Vattenfalls vd Anna Borg deltar i president Bidens klimattoppmöte

Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg är inbjuden av USA:s president Biden för att tala på Vita husets klimattoppmöte.

Läs hela artikeln
Vattenfall laddstation

Flexibel laddning sänker kostnaderna och ökar nätstabiliteten

Styrning av elfordonsladdning kan bidra med välbehövlig flexibilitet till elnätet. I Berlin och Amsterdam testar Vattenfall flexibel laddning i två intressanta nya projekt.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vattenkraftverket i Lilla Edet. Foto: Jonas Gunnarsson, Vattenfall

Vattenfall investerar 370 miljoner kronor i nytt dammprojekt i Göta älv

Nu påbörjas Vattenfalls omfattande dammprojekt i Lilla Edet för att säkra driften av förnybar vattenkraftproduktion i minst 100 år till.

Läs hela artikeln