Eftertraktade studenter i kärnkraftsteknik

Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftsteknik är unikt i sitt slag. Fyra årskullar har vid det här laget utexaminerats och de flesta arbetar idag på något av kärnkraftverken.

– Studenterna känner att de är behövda inom industrin och det finns ett stort intresse att anställa dem när de är färdiga, säger Michael Österlund vid Uppsala universitet.

Michael Österlund är programansvarig för högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftsteknik som ges av Uppsala universitet med stöd av de svenska kärnkraftverken. Utbildningen som är den enda i sitt slag är ettårig, ger 60 högskolepoäng och leder till högskoleingenjörsexamen.

För att bli antagen krävs två års tidigare studier på ett högskoleingenjörsprogram inom maskin- eller elektroteknik eller motsvarande vid en svensk högskola.

– Med få undantag har studenterna som gått ut från programmet anställts vid kärnkraftverken, företrädelsevis inom driften, säger Michael Österlund som hoppas på fler sökande till kursens platser.

Inom programmet läser studenterna bland annat reaktor- och kärnbränsleteknik, kärnkraftsäkerhet och elkraftteknik. Under utbildningen finns många möjligheter att knyta kontakter inom industrin.

– Utbildningen har gett en mycket god grund för fortsatt utveckling, konstaterar tidigare studenten Christian Zackrisson som idag jobbar som processoperatör på Ringhals 4.

 

Röster från några tidigare studenter

Christian Zackrisson, processoperatör på Ringhals 4
– Utbildningen var väldigt bra och påkostad. Vi fick bland annat göra en studieresa gick till forskningsreaktorn ISIS i Saclay, utanför Paris. Under terminen hade vi studerat reaktorfysik, och att i ett riktigt kontrollrum få möjlighet att utföra laborationer fick alla bitar att falla på plats. Lärarna var bra och jag kan rekommendera utbildningen till alla som är intresserade av en framtid inom kärnkraften.

Mikael Haglund, assisterande reaktoroperatör på Ringhals 4
– Jag upplevde utbildningen som extremt genomtänkt med en detaljerad plan där syftet med varje enskild kurs var tydligt, då är det kul att lära. Kurserna håller ett högt tempo och kräver engagemang, men satsar man får man väldigt mycket tillbaka av lärarna. Tack vare utbildningen kände jag mig väl förberedd när jag började jobba.

 

Fakta om utbildningen

Kursen leder till en yrkesexamen om 60 högskolepoäng
• Introduktion till kärnkraft 5 hp
• Reaktorfysik 5 hp
• Nukleär termohydraulik och ångturbinteknik 5 hp
• Lättvattenreaktorteknik 5 hp
• Kemi, material och bränsle för reaktortillämpningar 5 hp
• Elkraftteknik 5 hp
• Kärnkraftsäkerhet 5 hp
• Kärnkraftdrift 5 hp
• Framtida nukleära energisystem 5 hp
• Examensarbete 15 hp

Läs mer om utbildningen på www.karnkraftteknik.se

Se även

Vattenkraftverket i Lilla Edet. Foto: Jonas Gunnarsson, Vattenfall

Vattenfall investerar 370 miljoner kronor i nytt dammprojekt i Göta älv

Nu påbörjas Vattenfalls omfattande dammprojekt i Lilla Edet för att säkra driften av förnybar vattenkraftproduktion i minst 100 år till.

Läs hela artikeln
Skiss över HYBRIT:s bergrumslager för vätgas

HYBRIT: SSAB, LKAB och Vattenfall bygger unik pilot för storskalig vätgaslagring för en kvarts miljard i Luleå

SSAB, LKAB och Vattenfall påbörjar bygget av ett bergrumslager för fossilfri vätgas i pilotskala i anslutning till HYBRIT:s pilotanläggning för direktreduktion i Luleå.

Läs hela artikeln
Kraftledningar

Elmarknaden just nu: Lägre elpris i väntan på vårfloden

Högre temperaturer och mer regn än normalt i kombination med mycket blåst och en stabil kärnkraftsproduktion har påverkat elpriset nedåt under mars.

Läs hela artikeln