Eftertraktade studenter i kärnkraftsteknik

Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftsteknik är unikt i sitt slag. Fyra årskullar har vid det här laget utexaminerats och de flesta arbetar idag på något av kärnkraftverken.

– Studenterna känner att de är behövda inom industrin och det finns ett stort intresse att anställa dem när de är färdiga, säger Michael Österlund vid Uppsala universitet.

Michael Österlund är programansvarig för högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftsteknik som ges av Uppsala universitet med stöd av de svenska kärnkraftverken. Utbildningen som är den enda i sitt slag är ettårig, ger 60 högskolepoäng och leder till högskoleingenjörsexamen.

För att bli antagen krävs två års tidigare studier på ett högskoleingenjörsprogram inom maskin- eller elektroteknik eller motsvarande vid en svensk högskola.

– Med få undantag har studenterna som gått ut från programmet anställts vid kärnkraftverken, företrädelsevis inom driften, säger Michael Österlund som hoppas på fler sökande till kursens platser.

Inom programmet läser studenterna bland annat reaktor- och kärnbränsleteknik, kärnkraftsäkerhet och elkraftteknik. Under utbildningen finns många möjligheter att knyta kontakter inom industrin.

– Utbildningen har gett en mycket god grund för fortsatt utveckling, konstaterar tidigare studenten Christian Zackrisson som idag jobbar som processoperatör på Ringhals 4.

 

Röster från några tidigare studenter

Christian Zackrisson, processoperatör på Ringhals 4
– Utbildningen var väldigt bra och påkostad. Vi fick bland annat göra en studieresa gick till forskningsreaktorn ISIS i Saclay, utanför Paris. Under terminen hade vi studerat reaktorfysik, och att i ett riktigt kontrollrum få möjlighet att utföra laborationer fick alla bitar att falla på plats. Lärarna var bra och jag kan rekommendera utbildningen till alla som är intresserade av en framtid inom kärnkraften.

Mikael Haglund, assisterande reaktoroperatör på Ringhals 4
– Jag upplevde utbildningen som extremt genomtänkt med en detaljerad plan där syftet med varje enskild kurs var tydligt, då är det kul att lära. Kurserna håller ett högt tempo och kräver engagemang, men satsar man får man väldigt mycket tillbaka av lärarna. Tack vare utbildningen kände jag mig väl förberedd när jag började jobba.

 

Fakta om utbildningen

Kursen leder till en yrkesexamen om 60 högskolepoäng
• Introduktion till kärnkraft 5 hp
• Reaktorfysik 5 hp
• Nukleär termohydraulik och ångturbinteknik 5 hp
• Lättvattenreaktorteknik 5 hp
• Kemi, material och bränsle för reaktortillämpningar 5 hp
• Elkraftteknik 5 hp
• Kärnkraftsäkerhet 5 hp
• Kärnkraftdrift 5 hp
• Framtida nukleära energisystem 5 hp
• Examensarbete 15 hp

Läs mer om utbildningen på www.karnkraftteknik.se

Se även

Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln
Anja Alemdar

Anja Alemdar ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs i Sverige

Anja Alemdar har anställts som ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs (PRA) i Sverige.

Läs hela artikeln