Forsmark 1 ställs av

Forsmark 1 ställer av för att åtgärda ett ångläckage. Effektnedången inleddes under onsdagen den 4 mars.

Ångläckaget har uppstått i en röranslutning på en ventil som ansluter till det så kallade resteffektkylsystemet. Reparationsarbetet påbörjas under torsdagen. 

Effektnedgången inleddes under onsdagen och reaktorn är nu i kallt, avställt läge.

Reaktortanklocket kommer att lyftas av, därefter inspekteras skadan närmare med en kamera.

Åtgärderna beräknas ta ungefär en vecka. Återstart planeras till den 11 mars, med ett osäkerhetsintervall på plus/minus tre dygn.

Informationen uppdaterades 2015-03-02 klockan 12:21

Se även

Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']