Full fart på revisionsjobben

På Ringhals 2 och Ringhals 4 är årets revisionsarbeten i full gång. Häng med och se en del av allt som har hänt i anläggningarna under avställningstiden.

Varje år stängs reaktorerna av några veckor för att göras redo för nästa driftsäsong. Nytt bränsle tillförs och underhåll, myndighetskrävda tester och moderniseringar görs. I år sker de sista installationerna i det moderniseringsprogram som innebär att reaktorerna ska klara samma säkerhetskrav som ställs på nya anläggningar.

Ringhals 4

De flesta stora revisionsarbetena är nu på väg att avslutas på Ringhals 4 och reaktorhärden har åter fyllts med bränsleelement inför återstarten. När alla åtgärder är klara och säkerhetsmässigt godkända kan anläggningen startas igen och åter börja producera el. Fasning till elnätet beräknas ske den 17 september.

Dykning i svallbassängen

Dykare från företaget Dyk och Båt Göteborg är klara med årets besiktning av katod-/anod-systemet och undervattenkonstruktionerna i svallbassängen vid det gemensamma kylvattenutloppet från Ringhals 3 och 4.

– Undervattenkonstruktionen såg bra ut, berättar dykledare Anders Olsson, till höger i bild. Anoderna byts nästa år, då vi besiktigar motsvarande för R3.

 Beatrice Alexandersson under revisionen på Ringhals 4

Beatrice Alexandersson, Elajo, jobbar med att skarva kablar i nya tåligare kopplingar för elmatning och signalöverföring i systemet som ser till att härden kan hållas kyld under lång tid. Kopplingarna monteras nu direkt i ventilmanöverhuset.

Thobias Uvestedt och Christian Johansson

Thobias Uvestedt, Elajo, och Christian Johansson, Bravida, värmer krypslang runt nyinstallerade transmitterkablar. Arbetet ingår i ett projekt som vidtar åtgärder mot rörbrott och brand i reaktorinneslutningen.

Ringhals 2

Årets stora revision på Ringhals 2 har kommit en bra bit på väg. Montagearbetena är avslutade och revisionen är inne i fasen då funktionskontroller av den nyinstallerade utrustningen sker.

Revisionen innehåller tre riktigt stora jobb:

  • Förstärkning av hjälpmatarvattensystemet
  • Ombyggnad då kylsystemet för avställd reaktor kopplas ihop med sprinklersystemet för reaktorinneslutningen
  • Ombyggnation av reaktorns komponentkylning


Dessutom byts lågtrycksturbinernas rotorer, betongarbeten görs i turbinbyggnadernas dränageschakt liksom omgummering av rör i saltvattensystemet för hjälpsystem och turbin. Flera av de inplanerade revisionsjobben har kunnat påbörjas redan under våren, parallellt med den stora reparation av reaktorinneslutningens bottenplåt som pågått sedan i vintras.

Återstart av Ringhals 2 är planerad till den 4 november.

Byte av turbinrotorer på R2

Ett projekt som har innehållit många tunga lyft är bytet av de totalt sex rotorerna till lågtrycksturbinerna. I början av september hade två av tre rotorer lyfts på plats för den ena turbinsträngen.

Turbinhallen på Ringhals 2

Översiktsbild i turbinhallen på Ringhals 2. De nya rotorerna är fortfarande täckta av skyddsplast.

Arbetsbeskedshantering på Ringhals 2

En revision handlar minst lika mycket om dokumentation som om nya komponenter. Spindlarna i nätet, som ser till att hantera alla arbetsbesked som ska hämtas ut innan ett arbete påbörjas och sedan återlämnas och registreras när arbetet är klart, är Lars Mauritsson, Viktoria Nordh och Martina Ingemansson.

Kontrollrummet på Ringhals 2

I kontrollrummet är det till synes lugnt. Att anläggningen är avställd betyder inte att driftpersonalen har färre uppgifter. Under revision är det kanske som mest att göra; avbrottsunderlag ska hanteras, kopplingssedlar ska upprättas och granskas för att arbetsbevis ska kunna lämnas ut. Dessutom ska avställningar och återställningar utföras i anläggningen samt rondning med ordinarie övervakning. För även om reaktorn är stoppad och tömd på bränsle är det fortsatt många system som är igång, inte minst kylningen av bränslet som står i bränslebassängerna.

Läs mer
Dags för årets två sista revisioner på Ringhals

Se även

Womengineer Foundation logotyp

Inspirationsdag vill locka unga tjejer att välja att bli ingenjör

Känner du nån tjej som borde bli tekniker? Då ska du tipsa om den 26 mars, när Vattenfall är en av deltagarna i årets ”Introduce a girl to engineering”-dag, en inspirationsdag där tjejer och...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Helene Biström

Helene Biström ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind

Helene Biström har utsetts till ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind och medlem i koncernledningen.

Läs hela artikeln
Vattenkraftverket i Vittjärv från ovan

Elmarknaden just nu: Skiftande temperaturer ger ett osäkert elpris

Februari 2021 har varit ombytligheternas månad för elpriset. Orsaken är främst de skiftande temperaturerna vilka varit flera grader under det normala.

Läs hela artikeln