Generatorbyte på Forsmark 3

Den 2 augusti inleds årets största revision på Forsmark 3. I år står generatorbyte på schemat – ett stort projekt som styr revisionslängden. Generatorn väger cirka 700 ton och omvandlar den mekaniska energin från turbinen till elektricitet.

Den nya generatorn från Alstom ersätter den gamla som suttit på plats sedan starten 1985. I samband med generatorbytet kommer även sex transformatorer att bytas ut.

– De är också gamla och vi har haft problem med oljeläckage. De nya transformatorerna är anpassade till den nya generatorn som levererar en högre spänning än den gamla, 25 kV istället för 20,5 kV, säger Kenneth Stensson, revisionsprojektledare vid Forsmark 3.

Revisionen på Forsmark 3 var ursprungligen planerad att vara en kortare bränslebytesrevision.

– Det är en av anledningarna till att vi inte kommer att göra så många större arbeten under revisionen utöver generatorbytet. Men vi passar på att göra betongreparationsarbeten i tre kylvattenkanaler och att byta kabelgenomföringar till reaktorinneslutningen. Dessa åtgärder är både omfattande och tidskrävande, berättar Kenneth Stensson.

Revisionen på Forsmark 3 är årets sista revision och ska avslutas den 22 september. Nästa revision blir på Forsmark 2 i maj nästa år.

Se även

Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln
Anja Alemdar

Anja Alemdar ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs i Sverige

Anja Alemdar har anställts som ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs (PRA) i Sverige.

Läs hela artikeln