Mobila dieslar placerade

Totalt sju mobila dieselaggregat finns nu placerade vid Forsmarks tre reaktorbyggnader. Under sommarens revisioner, då reaktorerna stängs ner för underhåll, kommer det att införas fasta anslutningspunkter för dieslarna.

I spåren efter haveriet i Fukushima i Japan 2011 och de stresstester som gjordes vid de europeiska kärnkraftverken, identifierade Forsmark ett antal säkerhetshöjande åtgärder att arbeta vidare med. Programmet för de säkerhetshöjande åtgärderna heter FOSH, Forsmarks säkerhetshöjning, och där ingår ett tiotal projekt.

Inom FOSH finns ett delprojekt som fokuserar på mobil utrustning i form av bland annat dieseldrivna elaggregat. Dieselaggregaten levererades till Forsmark under juli–september förra året.

–Aggregaten ska fungera som en reservelkraft och kan sättas in som en extra säkerhetsåtgärd då befintlig elkraftsförsörjning, inklusive det yttre elnätet, fallit bort. Till exempel vid extrema oväder, säger Andreas Eklund, projektledare för de mobila dieslarna.

 Anslutningspunkter installeras under årets revisoner

Samtliga sju dieselaggregat är nu på plats vid respektive reaktorbyggnad. Vid Forsmark 1 och 2 finns det två aggregat vardera och vid Forsmark 3 finns det tre stycken.

Under sommarens revisioner kommer det att förberedas för fasta anslutningspunkter vid respektive reaktorbyggnad. Därefter ska aggregaten stå förberedda att köras vid en oförutsedd händelse under anläggningarnas planerade livslängd på ytterligare cirka 30 år.

 Så fungerar dieslarna

Vart och ett av aggregaten är tre gånger starkare än en stor lastbilsmotor och väger tillsammans med containern som de monterats i cirka 30 ton vardera. Aggregaten körs parallellt och kan upprätthålla en elkraftsförsörjning i 24 timmar utan att tankas.

Vidare är aggregaten mobila, vilket betyder att de kan flyttas dit de behövs med hjälp av en terminaltruck, till exempel om det skulle uppstå problem med något aggregat vid ett annat block.

Alla aggregaten drivs på Ecopar, vilket är en syntetisk form av diesel som dels är miljövänlig och dels är bättre att lagra då den inte försämras i kvalité över en längre tid. Detta är en viktig faktor då de mobila dieselaggregaten sällan eller förhoppningsvis aldrig kommer att behöva användas.

Se även

Vattenkraftverket i Vittjärv från ovan

Elmarknaden just nu: Skiftande temperaturer ger ett osäkert elpris

Februari 2021 har varit ombytligheternas månad för elpriset. Orsaken är främst de skiftande temperaturerna vilka varit flera grader under det normala.

Läs hela artikeln
Sveriges Grönaste Varumärke logotyp

Vattenfall i topp bland Sveriges Grönaste Varumärken

Vattenfall är ett av Sveriges grönaste varumärken och unga konsumenter sätter Vattenfall i topp bland energibolagen, visar den årliga rankningen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']