Mobila dieslar placerade

Totalt sju mobila dieselaggregat finns nu placerade vid Forsmarks tre reaktorbyggnader. Under sommarens revisioner, då reaktorerna stängs ner för underhåll, kommer det att införas fasta anslutningspunkter för dieslarna.

I spåren efter haveriet i Fukushima i Japan 2011 och de stresstester som gjordes vid de europeiska kärnkraftverken, identifierade Forsmark ett antal säkerhetshöjande åtgärder att arbeta vidare med. Programmet för de säkerhetshöjande åtgärderna heter FOSH, Forsmarks säkerhetshöjning, och där ingår ett tiotal projekt.

Inom FOSH finns ett delprojekt som fokuserar på mobil utrustning i form av bland annat dieseldrivna elaggregat. Dieselaggregaten levererades till Forsmark under juli–september förra året.

–Aggregaten ska fungera som en reservelkraft och kan sättas in som en extra säkerhetsåtgärd då befintlig elkraftsförsörjning, inklusive det yttre elnätet, fallit bort. Till exempel vid extrema oväder, säger Andreas Eklund, projektledare för de mobila dieslarna.

 Anslutningspunkter installeras under årets revisoner

Samtliga sju dieselaggregat är nu på plats vid respektive reaktorbyggnad. Vid Forsmark 1 och 2 finns det två aggregat vardera och vid Forsmark 3 finns det tre stycken.

Under sommarens revisioner kommer det att förberedas för fasta anslutningspunkter vid respektive reaktorbyggnad. Därefter ska aggregaten stå förberedda att köras vid en oförutsedd händelse under anläggningarnas planerade livslängd på ytterligare cirka 30 år.

 Så fungerar dieslarna

Vart och ett av aggregaten är tre gånger starkare än en stor lastbilsmotor och väger tillsammans med containern som de monterats i cirka 30 ton vardera. Aggregaten körs parallellt och kan upprätthålla en elkraftsförsörjning i 24 timmar utan att tankas.

Vidare är aggregaten mobila, vilket betyder att de kan flyttas dit de behövs med hjälp av en terminaltruck, till exempel om det skulle uppstå problem med något aggregat vid ett annat block.

Alla aggregaten drivs på Ecopar, vilket är en syntetisk form av diesel som dels är miljövänlig och dels är bättre att lagra då den inte försämras i kvalité över en längre tid. Detta är en viktig faktor då de mobila dieselaggregaten sällan eller förhoppningsvis aldrig kommer att behöva användas.

Se även

Vattenfalls vindkraftspark Stor-Rotliden

Förnybar energi från Vattenfall dygnet runt till Microsofts svenska datacenter

Vattenfall och Microsoft Sverige lanserade ”24/7 Matching solution” som ett pilotprojekt förra året. Lösningen kommer nu att användas i Microsofts tre nya datahallar i Sverige.

Läs hela artikeln
Illustration: Smart City, District Heating

Värme till Amsterdam: varje värmekälla behövs

Vattenfalls största värmenät i Nederländerna finns i Amsterdamregionen. Den dominerande värmekällan i dagsläget är gas. För att ersätta den behövs alla tillgängliga fossilfria värmekällor.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Abstract bild Kajaani Datacenter - Illustration: lumi-supercomputer.eu
Illustration: lumi-supercomputer.eu

Vattenfalls vattenkraft driver finsk superdator

LUMI, en av världens mest avancerade superdatorer, ska installeras på CSC:s datacenter i Kajaani, Finland. Detta är en del i ett europeiskt initiativ och LUMI, som är en av världens snabbas...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']