Prisad forskning om torium

Cheuk Wah Lau, analysledare inom härd- och bränslefrågor på Ringhals, har tilldelats Sigvard Eklunds pris för bästa doktorsavhandling.

– Det känns jätteroligt att ha fått priset, säger Cheuk Wah Lau, som till stor del gjort sin forskning på Ringhals, med Ringhals 3 som modell för sina simuleringar och beräkningar.

– Jag är tacksam för att Ringhals gav mig den här möjligheten och för all hjälp jag fått från mina handledare.

Cheuks avhandling handlar om hur man kan använda torium i dagens lättvattenreaktorer.

– Torium går inte att klyva direkt som uran, utan måste först bestrålas med neutroner för att kunna användas som kärnbränsle, berättar Henrik Nylén, adjungerad professor i fysik på Chalmers, som varit Cheuks handledare på Ringhals.

Cheuk har i sin avhandling demonstrerat att man kan få en jämnare effektfördelning i reaktorhärden om man blandar in en liten mängd torium i vanligt uranbränsle, vilket möjliggör större säkerhetsmarginaler och flexiblare drift.

Det är många länder i världen som är intresserade av olika tillämpningar av torium, bland annat Indien som inte har något uran. Det som gör Cheuks forskning extra intressant är att han också tittat på alternativa sätt att använda torium. Något som även skulle kunna användas i Ringhals reaktorer, men som är mest intressant för kärnkraftsrika länder utan reglerkraft, som exempelvis Frankrike.

Att vara doktorand på ett företag är också en fantastiskt bra provanställning. För Cheuk har detta lett till att han från och med 1 juli är anställd på Ringhals.

– Det är inte så vanligt med doktorander på Ringhals, vi skulle kunna ta in betydligt fler. Man förbinder sig för ett ansvar på fyra års tid, men det är väldigt givande, säger Henrik Nylén.

Cheuk Wah Lau

Boråssonen Cheuk Wah Lau, som är forskarstuderade vid avdelningen för Nukleär Teknik på Chalmers har skrivit avhandlingen "Improved PWR core characteristics with thorium-containing fuel". Cheuks arbete har sponsrats av Vattenfall, Svenskt Kärntekniskt Centrum (SKC) och OKG.

Om Sigvard Eklunds pris

För att stödja kärnteknisk forskning och utbildning vid landets högskolor har den kärntekniska industrins intresseorganisation, SKC, Svenskt Kärntekniskt Centrum, inrättat Sigvard Eklunds pris om 50 000 kr för bästa doktorsavhandling, 35 000 kr för bästa masteruppsats och 25 000 kr för bästa examensarbete på kandidat/högskoleingenjörsnivå.
Sigvard Eklund, 1911-2000, kärnfysiker, var forskningschef vid AB Atomenergi 1950-61 och ledde då arbetet med att uppföra Sveriges första forskningsreaktor (R1). Åren 1961-81 var han generaldirektör för det internationella kärnenergiorganet, IAEA, i Wien och hade en ledande roll i det internationella arbetet med att utnyttja kärnenergin för fredliga ändamål.

Sigvard Eklund-priset delades ut vid SKC:s årliga symposium som hölls 8-9 oktober i Sigtuna. Läs mer om prisutdelningen på Chalmers hemsida.

Se även

Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln