Ringhals 4 åter i drift efter revisionen

Ringhals 4 fasades åter in på elnätet den 18 september efter årets revisionsavställning. Under det månadslånga produktionsstoppet har bränslebyte, provningar, underhåll och moderniseringar gjorts.

I år har de sista stora moderniseringarna skett inom ramen för det program som innebär att anläggningarna ska klara samma höga säkerhetskrav som ställs på nya reaktorer. Exempel på sådana åtgärder under årets revision är byte av kontaktdon och kablar till utrustning som behövs efter ett eventuellt haveri, samt installation av uppsamlingssystem för olja om läckage uppstår i reaktorkylpumparna.

Under vecka 39 inleds en två veckors testperiod, som ingår i den provdrift som pågår sedan i våras med koppling till effekthöjningen som då genomfördes. Det innebär att produktionen ut på elnätet under dessa veckor tidvis kommer att variera.

Se även

Vattenfalls vindkraftspark Stor-Rotliden

Förnybar energi från Vattenfall dygnet runt till Microsofts svenska datacenter

Vattenfall och Microsoft Sverige lanserade ”24/7 Matching solution” som ett pilotprojekt förra året. Lösningen kommer nu att användas i Microsofts tre nya datahallar i Sverige.

Läs hela artikeln
Illustration: Smart City, District Heating

Värme till Amsterdam: varje värmekälla behövs

Vattenfalls största värmenät i Nederländerna finns i Amsterdamregionen. Den dominerande värmekällan i dagsläget är gas. För att ersätta den behövs alla tillgängliga fossilfria värmekällor.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Abstract bild Kajaani Datacenter - Illustration: lumi-supercomputer.eu
Illustration: lumi-supercomputer.eu

Vattenfalls vattenkraft driver finsk superdator

LUMI, en av världens mest avancerade superdatorer, ska installeras på CSC:s datacenter i Kajaani, Finland. Detta är en del i ett europeiskt initiativ och LUMI, som är en av världens snabbas...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']