Stort intresse för mobila dieslar

Sju nya mobila dieselaggregat är nu utplacerade vid högspänningsbyggnaderna på Forsmark. Dieselaggregaten provstartas varje måndag, just den här gången under överinseende av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och deras internationella kollegor.

I programmet FOSH, Forsmarks säkerhetshöjning, där erfarenheterna från stresstesterna efter Fukushimahaveriet tas om hand, ingår ett delprojekt som heter Mobil utrustning. Mobila värmeanläggningar, belysningsmaster och dieseldrivna el-aggregat är exempel på utrustning som har köpts in och som ska kunna användas vid oförutsedda händelser, som till exempel extrema väderförhållanden.

Det finns nu totalt sju mobila 1,2 megawatts dieselaggregat på Forsmark och de är utplacerade i tre grupper: två står vid Forsmark 1, två vid Forsmark 2 och tre vid Forsmark 3.

- ­­Varje måndag provstartar vi dieselaggregaten, ett i taget inom varje grupp. Vi startar upp ett aggregat och låter det gå i ungefär tre minuter och därefter följer tre minuters efterkylning. Sedan startar vi nästa, säger Odd Hedberg från Forsmarks ytterområdesdrift,  som ansvarar för provningarna.

Vid ett av startproven nyligen fanns många åskådare på plats. Under ledning av Leif Karlsson från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) besökte en grupp från MDEP (NEA Multinational Design Evaluation Programme) Forsmark.

- Inom MDEP finns en grupp myndighetspersoner från bland annat Sverige (representerat av SSM), Japan, England och USA som utbyter erfarenheter kring moderna kokvattenreaktorer. I USA och England finns ansökningar om att bygga nya kärnkraftverk inlämnade till myndigheterna och Forsmarks reaktorer är ganska lika de moderna anläggningar som byggs internationellt, säger Gustav Dominicus på Forsmarks säkerhetsavdelning.

Genom internationellt samarbete vill MDEP bredda kompetensen om kokvattenreaktorer myndigheterna emellan och ta del av varandras specialistkunskap.

MDEP var också intresserad av Forsmarks säkerhetssystem och vilka åtgärder som satts in efter händelserna vid Fukushima.

- Under en rundtur fick gruppen se den mobila utrustning som FOSH köpt in och vara med vid en provstart av ett av dieselaggregaten. De fick också se de FRISK-filter som Forsmark installerade efter olyckan vid Three Mile Island, och som bland annat Japan nu håller på att installera i sina kärnkraftverk, säger Gustav Dominicus.

Provstarten av dieselaggregaten gick enligt plan.

- De startade som de skulle, säger Odd Hedberg som tillsammans med kollegorna Dennis Liljeqvist och Gunnar Aspman också visade gruppen hur övrig mobil utrustning ser ut och fungerar.

Se även

Vattenfalls vindkraftspark Stor-Rotliden

Förnybar energi från Vattenfall dygnet runt till Microsofts svenska datacenter

Vattenfall och Microsoft Sverige lanserade ”24/7 Matching solution” som ett pilotprojekt förra året. Lösningen kommer nu att användas i Microsofts tre nya datahallar i Sverige.

Läs hela artikeln
Illustration: Smart City, District Heating

Värme till Amsterdam: varje värmekälla behövs

Vattenfalls största värmenät i Nederländerna finns i Amsterdamregionen. Den dominerande värmekällan i dagsläget är gas. För att ersätta den behövs alla tillgängliga fossilfria värmekällor.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Abstract bild Kajaani Datacenter - Illustration: lumi-supercomputer.eu
Illustration: lumi-supercomputer.eu

Vattenfalls vattenkraft driver finsk superdator

LUMI, en av världens mest avancerade superdatorer, ska installeras på CSC:s datacenter i Kajaani, Finland. Detta är en del i ett europeiskt initiativ och LUMI, som är en av världens snabbas...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']