Underhållsjobben styrande för revisionen på Ringhals 3

För första gången på flera år är det underhållsåtgärderna som är styrande för revisionslängden på Ringhals 3. I år har blocket en månadslång avställning, då även de sista jobben inom de så kallade övergångsplanerna görs.

– Totalt innehåller revisionen cirka 2500 jobb, säger revisionsledarna Oscar Örnborg och Anders Karlsson. Samarbete och kommunikation, som når hela vägen ut till sista person i revisionsorganisationen, är jätteviktigt för att gå i mål med alla åtgärder säkert och planenligt.

Sista turbin tas från nät tidigt på onsdagsmorgonen den 20 maj och enligt marknadsplanen ska produktionen åter vara igång den 25 juni. Totalt är cirka 1100 personer engagerade, varav 300 ringhalsare.

Årets revisionsjobb

Revisionen innehåller tre större jobb som ligger på eller nära kritisk linje. Omgummeringen av rör i saltvattensystemet (715) går vidare på tredje året. I år är det rören från kylvattenpumparna fram till kulverten mot hjälpsystemet som skickas iväg för att få ny invändig beläggning. Dessutom byts den återstående värmeväxlaren i reaktorns komponentkylsystem och dvärgbrytaråtgärder görs i relärummen, där närmare 400 automatsäkringar byts ut.

De återstående projekten inom övergångsplanerna – ombyggnader och förstärkningar för att möta de ökade säkerhetskraven – omfattar exempelvis installation av läckagesystem på reaktorkylpumparna som tar hand om olja vid ett eventuellt läckage (Collect) samt miljökvalificeringsåtgärder i form av byte av kontaktdon och kablage för utrustning som används för kylning i långtid (KIL). Även åtgärderna för att förhindra rörbrott och brand i reaktorinneslutningen (Hebic) slutförs i år.

– En hel del arbeten kommer att ske i kontrollrummet, säger Anders. Pulpeter och skåp ska förankras och jordbävningssäkras och kontrolltavlor brandsepareras. Omkring 200 hål borras upp i betongen och för att minimera störande ljud för kontrollrumspersonalen används vattenkylda borrmaskiner.

Förväntan inför intensiv period

Revisionsledarna känner sig trygga och förväntansfulla inför revisionsstarten. Väl medvetna om att det är intensiva veckor som väntar, innan det är dags för den planerade uppstarten vid midsommartid.


Vad innebär en revision?

Varje år stängs reaktorerna av några veckor för att genomgå underhåll, myndighetskrävda tester och moderniseringar. Dessutom byts en del av uranbränslet ut. Allt för att göra kraftverket redo för ytterligare en säker och stabil driftsäsong.

Arbetet pågår i skift dygnet runt och man följer en noggrann planering över de tusentals små och stora aktiviteter som ska utföras. När alla åtgärder är klara och säkerhetsmässigt godkända kan anläggningen startas igen och åter börja producera el.

Se även

Smart kombination av solpaneler och remsodling

Vattenfall har fått tillstånd att uppföra en solkraftspark i Almere, Nederländerna, där man kan testa kombinationen av solpaneler och remsodling.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']