Underhållsjobben styrande för revisionen på Ringhals 3

För första gången på flera år är det underhållsåtgärderna som är styrande för revisionslängden på Ringhals 3. I år har blocket en månadslång avställning, då även de sista jobben inom de så kallade övergångsplanerna görs.

– Totalt innehåller revisionen cirka 2500 jobb, säger revisionsledarna Oscar Örnborg och Anders Karlsson. Samarbete och kommunikation, som når hela vägen ut till sista person i revisionsorganisationen, är jätteviktigt för att gå i mål med alla åtgärder säkert och planenligt.

Sista turbin tas från nät tidigt på onsdagsmorgonen den 20 maj och enligt marknadsplanen ska produktionen åter vara igång den 25 juni. Totalt är cirka 1100 personer engagerade, varav 300 ringhalsare.

Årets revisionsjobb

Revisionen innehåller tre större jobb som ligger på eller nära kritisk linje. Omgummeringen av rör i saltvattensystemet (715) går vidare på tredje året. I år är det rören från kylvattenpumparna fram till kulverten mot hjälpsystemet som skickas iväg för att få ny invändig beläggning. Dessutom byts den återstående värmeväxlaren i reaktorns komponentkylsystem och dvärgbrytaråtgärder görs i relärummen, där närmare 400 automatsäkringar byts ut.

De återstående projekten inom övergångsplanerna – ombyggnader och förstärkningar för att möta de ökade säkerhetskraven – omfattar exempelvis installation av läckagesystem på reaktorkylpumparna som tar hand om olja vid ett eventuellt läckage (Collect) samt miljökvalificeringsåtgärder i form av byte av kontaktdon och kablage för utrustning som används för kylning i långtid (KIL). Även åtgärderna för att förhindra rörbrott och brand i reaktorinneslutningen (Hebic) slutförs i år.

– En hel del arbeten kommer att ske i kontrollrummet, säger Anders. Pulpeter och skåp ska förankras och jordbävningssäkras och kontrolltavlor brandsepareras. Omkring 200 hål borras upp i betongen och för att minimera störande ljud för kontrollrumspersonalen används vattenkylda borrmaskiner.

Förväntan inför intensiv period

Revisionsledarna känner sig trygga och förväntansfulla inför revisionsstarten. Väl medvetna om att det är intensiva veckor som väntar, innan det är dags för den planerade uppstarten vid midsommartid.


Vad innebär en revision?

Varje år stängs reaktorerna av några veckor för att genomgå underhåll, myndighetskrävda tester och moderniseringar. Dessutom byts en del av uranbränslet ut. Allt för att göra kraftverket redo för ytterligare en säker och stabil driftsäsong.

Arbetet pågår i skift dygnet runt och man följer en noggrann planering över de tusentals små och stora aktiviteter som ska utföras. När alla åtgärder är klara och säkerhetsmässigt godkända kan anläggningen startas igen och åter börja producera el.

Se även

Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']