WANO besöker Forsmark

I dag inleder representanter från WANO ett tre dagar långt besök på Forsmark. Besöket är ett förberedelsemöte, en så kallad pre-visit, inför höstens granskning av Forsmarks kärnkraftverk.

WANO, World Association of Nuclear Operators, är kärnkraftsbranschens samarbetsorgan med syfte att dela erfarenheter internationellt och på så vis uppnå högsta standard i säkerhetsfrågor. Forsmark har beslutat att genomgå en granskning av ett externt organ vart fjärde år och i höst kommer WANO hit.

Under förberedelsebesöket den här veckan kommer WANO-representanterna att bilda sig en uppfattning om Forsmarks anläggningar och gå igenom praktiska förberedelser inför granskningen.

– De gör en rundtur på Forsmark 1, träffar Forsmarks Kraftgrupps ledning och kommer också att intervjua utvalda personer, tekniker, operatörer och systemingenjörer, samt de funktionärer från Forsmark som deltar i höstens granskingen. Syftet med intervjuerna är att få en lägesbeskrivning om vilka frågor vi jobbar med just nu och vilka områden som är prioriterade, säger Thomas Heimbrand, Forsmarks värd för besöket. 

WANO:s pre-visit pågår under två dagar mellan den 10–12 februari.

Forsmark gör sig redo för WANO-granskning

Se även

Moorburg

Vattenfall får kompensation för tidig stängning av kraftverket Moorburg

Den tyska myndigheten Bundesnetzagentur har idag beslutat att ge Vattenfall kompensation för en fullständig avveckling av företagets koleldade kraftverk Moorburg i Hamburg.

Läs hela artikeln
Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']