WANO besöker Forsmark

I dag inleder representanter från WANO ett tre dagar långt besök på Forsmark. Besöket är ett förberedelsemöte, en så kallad pre-visit, inför höstens granskning av Forsmarks kärnkraftverk.

WANO, World Association of Nuclear Operators, är kärnkraftsbranschens samarbetsorgan med syfte att dela erfarenheter internationellt och på så vis uppnå högsta standard i säkerhetsfrågor. Forsmark har beslutat att genomgå en granskning av ett externt organ vart fjärde år och i höst kommer WANO hit.

Under förberedelsebesöket den här veckan kommer WANO-representanterna att bilda sig en uppfattning om Forsmarks anläggningar och gå igenom praktiska förberedelser inför granskningen.

– De gör en rundtur på Forsmark 1, träffar Forsmarks Kraftgrupps ledning och kommer också att intervjua utvalda personer, tekniker, operatörer och systemingenjörer, samt de funktionärer från Forsmark som deltar i höstens granskingen. Syftet med intervjuerna är att få en lägesbeskrivning om vilka frågor vi jobbar med just nu och vilka områden som är prioriterade, säger Thomas Heimbrand, Forsmarks värd för besöket. 

WANO:s pre-visit pågår under två dagar mellan den 10–12 februari.

Forsmark gör sig redo för WANO-granskning

Se även

Vattenfall och Kaunis Iron i nytt samarbete om elektrifierad fossilfri gruvdrift

Vattenfall AB och Kaunis Iron AB har tecknat en avsiktsförklaring om att utveckla en fossilfri och elektrifierad gruvdrift vid järnmalmsgruvan i Pajala.

Läs hela artikeln
Illustration av vindkraftpark

Samrådsstart för ny vindkraftspark utanför Hallandskusten

Vattenfall planerar att bygga en ny vindkraftspark 25 kilometer utanför Falkenberg. Upp till ett 80-tal verk ska kunna producera el motsvarande det årliga behovet av förnybar hushållsel för ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Bodens kraftstation

Jubilarerna har producerat vattenkraft i mer än 200 år

I år, 2021, uppnår Vattenfalls vattenkraftverk i Viskafors, Nämforsen och Boden tillsammans den aktningsvärda åldern 225 år. Och trots många år i bagaget har jubilarerna inga några planer på...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']