Årets sista revision är avslutad

På eftermiddagen den 16 november fasade Forsmark 3 mot yttre kraftnät efter årets sista revision.

Under revisionen har det bland annat pågått en hel del ventilarbeten i reaktorns olika system. Bland annat gjordes en översyn av en ventil i lågtryckshärdkylsystemet. För att kunna ställa av den delen av systemet där ventilen sitter, monterades en avtätning i wet well, vattenreservoaren kring reaktorbyggnaden, och en dykare skickades ner för att sätta en plugg i ledningen till ventilen. När ledningen var igenpluggad kunde man dränera ut vattnet från systemet och sedan öppna upp ventilen för översyn. Detta är ett relativt unikt arbete som även genomfördes tidigare i år på Forsmark 1.

Efterkontroll av vibrationsmätstuts

Ett annat stort arbete som utfördes under revisionen var efterkontroll av den vibrationsmätstuts i reaktortanken som reparerades under föregående års revision efter att den vid provning påvisat sprickor i infästningssvetsen.

Vibrationsmätstutsen ligger under vattenytan i reaktortanken och vid efterkontroll användes därför en speciell avgjutningsteknik. Tekniken är väldigt effektiv när man letar efter små defekter och kan upptäcka en spricka på 1,5 millimeter, på 30 meters djup. Avgjutningen inspekterades med mikroskop och påvisade inga nya sprickor.

Andra stora arbeten

Åtgärder från föregående års byte av generator har även hanterats under årets revision med gott resultat. Man har också åtgärdat en ångskalventil som påvisade ett läckage vid täthetsprovningen som hotade revisionstidplanen. Utöver det har man även inspekterat styrstavarna och en av kylvattenvägarna.

Byte av elgenomföringar

Tidsstyrande för revisionen var utbyte av elgenomföringar i reaktorinneslutningen. Under årets revision har man bytt ut cirka 80 procent av reaktorinneslutningens kabelgenomföringar, de övriga 20 procenten kommer att hanteras vid nästa revision på Forsmark 3.

Forsmark 3 fasade den 12 november men fick åter ställa av anläggningen på grund av läckage i dränageledning i matarvattensystemet, problem med lagerströmsystemet och en läckande ventil till en högtrycksförvärmare. Igår eftermiddag fasade Forsmark 3 igen och beräknar nå full effekt i helgen.

Se även

Helene Biström

Helene Biström ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind

Helene Biström har utsetts till ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind och medlem i koncernledningen.

Läs hela artikeln
Vattenkraftverket i Vittjärv från ovan

Elmarknaden just nu: Skiftande temperaturer ger ett osäkert elpris

Februari 2021 har varit ombytligheternas månad för elpriset. Orsaken är främst de skiftande temperaturerna vilka varit flera grader under det normala.

Läs hela artikeln
Sveriges Grönaste Varumärke logotyp

Vattenfall i topp bland Sveriges Grönaste Varumärken

Vattenfall är ett av Sveriges grönaste varumärken och unga konsumenter sätter Vattenfall i topp bland energibolagen, visar den årliga rankningen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']