Björn Linde ny VD

Björn Linde tillträdde som ny VD för Ringhals AB och Forsmarks Kraftgrupp AB den 1 mars.

Björn har tidigare varit underhållschef på Ringhals och nu senast vice VD.

Han fyller 45 i år, är civilingenjör i kemiteknik och har lång erfarenhet av storskalig produktion, bland annat som produktionschef vid Albany Internationals tillverkning i Sverige och som delansvarig för produktivitetsprogram vid Stora Enso.

– Att ta rollen som VD är en stor förändring för mig och som jag ser mycket fram emot.  Jag kommer att dela min tid mellan Ringhals och Forsmark och jag hoppas att jag fortsatt kan skapa möjlighet att vara ute i verksamheten för det tycker jag mycket om.

Se även

Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']