En anläggning att vara stolt över

Under tre veckor i slutet av förra året granskade det externa granskningsorganet WANO (World Association of Nuclear Operators) Forsmarks Kärnkraftverk. Under 6000 timmar granskade 33 personer från 16 olika nationer anläggningen i alla dess hörn. Detta resulterade i tretton förbättringsåtgärder, sex förbättringsområden och tre styrkor.

– Externa granskningar är något som vi jobbar med kontinuerligt inom Vattenfalls kärnkraftsverksamhet. Det är ett värdefullt verktyg i vårt arbete för att utveckla säkerheten på både Forsmark och Ringhals. Att få hjälp från internationella experter som tittar på vår verksamhet och lyfter fram våra styrkor samt områden där vi behöver sätta in ytterligare åtgärder hjälper oss att se verksamheten med nya ögon, säger Eva Halldén, VD.

Syftet med granskningen var att jämföra anläggningen med internationellt bästa arbetssätt och ge förslag på förbättringsmöjligheter inom områden som drift, underhåll, strålskydd och säkerhetskultur.

– WANO konstaterar att vi har en anläggning i mycket gott skick. Vi hanterar larm i kontrollrummet på ett professionellt sätt och vi har en bra nivå på våra fortlöpande utbildningar. De styrkor som lyftes fram är våra arbetssätt för att undvika höga stråldoser, bland annat kodade nycklar till utrymmen med hög stråldos, samt för vår rutin att ge information till det skiftlag som återkommer efter sin ledighet. En annan styrka var Forsmarks mobila presscenter som används inom haveriberedskapen, säger Cecilia Eriksson, Forsmarks värd för granskningen.

Det Forsmark behöver förbättra är, bland annat, märkning av kemiska preparat, säkerheten vid tunga lyft, samt att vi behöver bli bättre på att korrigera felaktiga beteenden i allmänhet. Vi behöver även arbeta mer proaktivt med exempelvis analys av trender.

Efter en välbehövlig paus för julledigheten är det återigen dags att kavla upp ärmarna. Den 15 mars ska Forsmarks åtgärdsplan, utifrån WANO:s granskningsrapport, vara fastställd. Projektledare är Cecilia Eriksson.

– Min uppgift är att hålla samman arbetet med åtgärdsplanen och att följa upp framdriften. Jag ser fram emot att börja jobba med åtgärderna, det är en blandad kompott med ett brett spektrum. En del saker kommer vi snabbt att kunna åtgärda medan vissa åtgärder kommer att sträcka sig över flera år, konstaterar Cecilia.

Den 14 januari var WANO:s granskningsledare, Emmanuel Normand, och koordinator Andrew Shirley i Forsmark för att tillsammans med Forsmarks ledning göra en så kallad Stream Analysis. Det är en beprövad arbetsmetod inom WANO där man utifrån de redovisade avvikelserna försöker hitta grundorsakerna till dem.

– Syftet är att få fram grundproblemen och lösa dem. Resultatet kommer att bli vägledande i arbetet för Forsmarks åtgärdsplan, säger Cecilia

Om cirka två år kommer WANO tillbaka för att ta del av hur Forsmark har hanterat förbättringsförslagen, en så kallad follow-up.

– Det blir lite som en examen, ett par års arbete ska under några få dagar tenteras och betygsättas, säger Cecilia. 


Cecilia Eriksson

Se även

Moorburg

Vattenfall får kompensation för tidig stängning av kraftverket Moorburg

Den tyska myndigheten Bundesnetzagentur har idag beslutat att ge Vattenfall kompensation för en fullständig avveckling av företagets koleldade kraftverk Moorburg i Hamburg.

Läs hela artikeln
Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']