En anläggning att vara stolt över

Under tre veckor i slutet av förra året granskade det externa granskningsorganet WANO (World Association of Nuclear Operators) Forsmarks Kärnkraftverk. Under 6000 timmar granskade 33 personer från 16 olika nationer anläggningen i alla dess hörn. Detta resulterade i tretton förbättringsåtgärder, sex förbättringsområden och tre styrkor.

– Externa granskningar är något som vi jobbar med kontinuerligt inom Vattenfalls kärnkraftsverksamhet. Det är ett värdefullt verktyg i vårt arbete för att utveckla säkerheten på både Forsmark och Ringhals. Att få hjälp från internationella experter som tittar på vår verksamhet och lyfter fram våra styrkor samt områden där vi behöver sätta in ytterligare åtgärder hjälper oss att se verksamheten med nya ögon, säger Eva Halldén, VD.

Syftet med granskningen var att jämföra anläggningen med internationellt bästa arbetssätt och ge förslag på förbättringsmöjligheter inom områden som drift, underhåll, strålskydd och säkerhetskultur.

– WANO konstaterar att vi har en anläggning i mycket gott skick. Vi hanterar larm i kontrollrummet på ett professionellt sätt och vi har en bra nivå på våra fortlöpande utbildningar. De styrkor som lyftes fram är våra arbetssätt för att undvika höga stråldoser, bland annat kodade nycklar till utrymmen med hög stråldos, samt för vår rutin att ge information till det skiftlag som återkommer efter sin ledighet. En annan styrka var Forsmarks mobila presscenter som används inom haveriberedskapen, säger Cecilia Eriksson, Forsmarks värd för granskningen.

Det Forsmark behöver förbättra är, bland annat, märkning av kemiska preparat, säkerheten vid tunga lyft, samt att vi behöver bli bättre på att korrigera felaktiga beteenden i allmänhet. Vi behöver även arbeta mer proaktivt med exempelvis analys av trender.

Efter en välbehövlig paus för julledigheten är det återigen dags att kavla upp ärmarna. Den 15 mars ska Forsmarks åtgärdsplan, utifrån WANO:s granskningsrapport, vara fastställd. Projektledare är Cecilia Eriksson.

– Min uppgift är att hålla samman arbetet med åtgärdsplanen och att följa upp framdriften. Jag ser fram emot att börja jobba med åtgärderna, det är en blandad kompott med ett brett spektrum. En del saker kommer vi snabbt att kunna åtgärda medan vissa åtgärder kommer att sträcka sig över flera år, konstaterar Cecilia.

Den 14 januari var WANO:s granskningsledare, Emmanuel Normand, och koordinator Andrew Shirley i Forsmark för att tillsammans med Forsmarks ledning göra en så kallad Stream Analysis. Det är en beprövad arbetsmetod inom WANO där man utifrån de redovisade avvikelserna försöker hitta grundorsakerna till dem.

– Syftet är att få fram grundproblemen och lösa dem. Resultatet kommer att bli vägledande i arbetet för Forsmarks åtgärdsplan, säger Cecilia

Om cirka två år kommer WANO tillbaka för att ta del av hur Forsmark har hanterat förbättringsförslagen, en så kallad follow-up.

– Det blir lite som en examen, ett par års arbete ska under några få dagar tenteras och betygsättas, säger Cecilia. 


Cecilia Eriksson

Se även

Vattenfalls vd Anna Borg. Foto: Rebecka Rynefelt
Rebecka Rynefelt

Anna Borg en av Sveriges mäktigaste kvinnor enligt Di

På Dagens industris lista över landets mäktigaste näringslivskvinnor kommer Vattenfalls vd Anna Borg på plats åtta.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Anna Borg, CEO Vattenfall

Internationella kvinnodagen: dela med dig av din historia

I dag på den internationella kvinnodagen uppmärksammar Vattenfall kvinnor som hjälper kvinnor. I den här videon delar kollegor från alla delar av organisationen med sig av sina historier.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']

Överenskommelse om lösning för att avsluta tvister om tysk nedläggning av kärnkraft

Den tyska förbundsregeringen har idag tillkännagivit grunden till en överenskommelse med E.ON, EnBW, RWE och Vattenfall som ska avsluta tvister om nedläggningen av den tyska kärnkraften.

Läs hela artikeln