En fartfylld inledning på revisionen

Revisionen på Forsmark 2 har startat och nu pågår arbeten över hela anläggningen. Ett av årets största jobb är bytet av fyra stycken lågtrycksförvärmare inklusive avtappningsledningar.

– Vi har börjat med det förberedande arbetet för att kunna lyfta ut de gamla lågtrycksförvärmarna innan vi lyfter in de nya. Vi kapar nu anslutande ledningar och bereder för uttransport genom att lägga ut balkar för att förflytta lågtrycksförvärmarna, berättar Wolfgang Dittrich, montagesamordnare.

Arbetet pågår på samtliga lågtrycksförvärmare, men är i olika skeden. Under förra veckan skedde uttransport av en av de fyra lågtrycksförvärmarna med tillhörande avtappningsledning, samt intransport av ny lågtrycksförvärmare med nya delar till avtappningsledningen. Avtappningsledningen förbinder kondensorn och lågtrycksförvärmaren och har en diameter på cirka 1100 millimeter.

Omgummering av kondensorn

Ytterligare ett projekt som påbörjats under revisionens första vecka är omgummering av fyra stycken utloppsvattenkammare i kondensorn på en av de två turbinerna. Havsvattnet används för kylning av turbinkondensorn som kondenserar turbinens avloppsånga.

– Gummeringen är ett korrosionsskydd som efter 25 års drift börjat nå sin livslängd. Gummit blir sprött och släpper mot kondensorplåten. När gummit blir gammalt ökar risken för att havsvattnet orsakar korrosion på plåten, säger Torgny Helsing från mekaniskt underhåll.

Under revisionens första dygn öppnades vattenkamrarna upp, vilka har cirka fyra gånger sex meter stora ”dörrar” med omkring 100 skruvar och muttrar i varje dörr.

– Med hjälp av högtrycksvatten, har vi bilat bort det gamla gummit i vattenkamrarna. Varje utloppsvattenkammare är 48 kvadratmeter, så det är ett riktigt hästjobb, säger Torgny.

Under helgen påbörjades arbetet med att sandblästra väggarna i vattenkamrarna och reparera de skador man finner under det gamla gummit. Detta görs för att få rätt yta för att kunna fästa det nya gummit.

– Om vi ser skador kommer vi antingen att lägga i med svets eller slipar till dem. Det är samma princip som med tapeterna hemma - man vill inte ha vassa spackelkanter under tapeten för då kan den spricka och gå sönder, säger Torgny.

Under den här veckan fortsätter arbetet med omgummering av kondesorn. Utöver detta ska bland annat också kylvattenkanalen besiktas. 

Se även

Magnum kraftverk i Eemshaven, Nederländerna

Vattenfall undersöker försäljning av nederländska Magnum

Vattenfall ska undersöka möjligheterna att sälja det gaseldade Magnum-kraftverket i Eemshaven, Nederländerna.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Annika Ramsköld, hållbarhetschef på Vattenfall, sittandes i en hybrid bil

Vattenfalls elbilssamarbete med Volvo gav miljardvinst

Vattenfall och Volvo Car Corporation startade 2009 det gemensamma samriskbolaget V2, Volvo-Vattenfall Plug-In Hybrid Vehicle Partnership, den första i sitt slag.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Patrik Andersson, ny vd på Borås Elhandel

Ny vd till Borås Elhandel

Patrik Andersson från Luleå Energi har rekryterats som ny vd till Borås Elhandel AB, ett helägt dotterbolag till Vattenfall.

Läs hela artikeln