Forsmark 3 – sist ut

På lördag kväll den 8 oktober startar årets sista revision på Forsmark. Det är Forsmark 3 som inleder en underhållsrevision planerad till 37 dygn.

Under revisionen genomförs cirka 3500 arbeten, inkluderat ungefär 35 moderniseringsåtgärder.  En del arbeten har tillkommit eftersom 2017 års revision uteblir. Vissa arbeten hanterades redan under föregående års revision.

– I och med förlängningen av revisionen förra året kunde vi bland annat renovera kylvattenkanalen och genomföra täthetsprovning av reaktorinneslutningen. Det i sin tur minskar ändå omfattningen och tidsbehovet på årets revision, berättar Kenneth Stensson revisionsledare på Forsmark 3.

Större arbeten som genomförs

Under revisionen planeras bland annat underhåll på två huvudcirkulationspumpar och 31 stycken drivdon som reglerar styrstavarnas position i härden.

En omfattande mekanisk provning av reaktortanken och dess interna delar genomförs också samt restpunkter från förra årets byte av generator.

Ett av de större arbetena är utbyte av elgenomföringar, främst i reaktorinneslutningen. Bytet av 56 elgenomföringarna kommer att pågå i 29 dygn av revisionens planerade längd på 37 dygn.

Vid midnatt mellan lördag och söndag stoppas reaktorn och anläggningen iordningställs inför kommande arbeten som startar måndag morgon klockan 07:00. Revisionen beräknas vara klar den 15 november.  Därefter har Forsmark 3 en 18 månaders driftperiod framför sig.

Se även

Anja Alemdar

Anja Alemdar ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs i Sverige

Anja Alemdar har anställts som ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs (PRA) i Sverige.

Läs hela artikeln
Vattenfalls vindkraftspark Stor-Rotliden

Förnybar energi från Vattenfall dygnet runt till Microsofts svenska datacenter

Vattenfall och Microsoft Sverige lanserade ”24/7 Matching solution” som ett pilotprojekt förra året. Lösningen kommer nu att användas i Microsofts tre nya datahallar i Sverige.

Läs hela artikeln
Illustration: Smart City, District Heating

Värme till Amsterdam: varje värmekälla behövs

Vattenfalls största värmenät i Nederländerna finns i Amsterdamregionen. Den dominerande värmekällan i dagsläget är gas. För att ersätta den behövs alla tillgängliga fossilfria värmekällor.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']