Granskad fabrik även leverantör till Ringhals

I maj tillkännagav franska företaget Areva att man uppmärksammat möjliga avvikelser hos en av sina underleverantörer. Fabriken, Le Creusot i Frankrike, har sedan mitten av 1960-talet bland annat tillverkat komponenter till kärnkraftverk i Frankrike och runt om i världen, främst tryckvattenreaktorer.

Efter att ha gjort en grundläggande genomlysning av kvalitetskontrollen och dokumentationen hos Le Creusot har Areva presenterat en lista med 400 granskade objekt där avvikelser kan misstänkas. Listan har rapporterats till franska tillsynsmyndigheten ASN.

I samarbete med Areva kunde Ringhals i mitten av maj identifiera två objekt som installerades på Ringhals reaktor 4 under 2011, och som tillverkats av Le Creusot. Dessa delar ingår inte i Arevas lista och fortsatta granskning, och behöver därför inte utredas vidare.

En fördjupad utredning som gjorts av Ringhals i samarbete med Areva har nu identifierat ytterligare delar som levererats till Ringhals från den aktuella fabriken då den hade ett annat namn: Creusot-Loire Industrie Grosse Forge. Tre av dessa delar är inkluderade i listan med objekt som nu granskats närmare.

De tre delarna levererades till Ringhals 3 redan 1995 och består av stora smidesgods som sitter i blockets ånggeneratorer. I ånggeneratorn används det uppvärmda reaktorvattnet för att producera ånga. Vattnet passerar genom ånggeneratorn i ett stort antal rör som sitter fästa i så kallade tubplattor.

De berörda delarna består av två tubplattor, cirka 80 centimeter tjocka och 3,5 meter i diameter. Den tredje delen är ett smidesgods i ånggeneratorns vägg som är tio centimeter tjockt och mäter cirka 4,5 x 3 meter.

Den första informationen Ringhals fått från Areva intygar att de identifierade avvikelserna inte påverkar materialets hållfasthet och livslängd. De bedöms därför inte heller påverka Ringhals 3:s säkerhet och drift. 

Areva och Ringhals arbetar fortsatt med den formella avvikelsehanteringen. Mer information väntas i denna vecka.

Strålsäkerhetsmyndigheten är informerade i ärendet. 

Se även

Anja Alemdar

Anja Alemdar ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs i Sverige

Anja Alemdar har anställts som ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs (PRA) i Sverige.

Läs hela artikeln
Vattenfalls vindkraftspark Stor-Rotliden

Förnybar energi från Vattenfall dygnet runt till Microsofts svenska datacenter

Vattenfall och Microsoft Sverige lanserade ”24/7 Matching solution” som ett pilotprojekt förra året. Lösningen kommer nu att användas i Microsofts tre nya datahallar i Sverige.

Läs hela artikeln
Illustration: Smart City, District Heating

Värme till Amsterdam: varje värmekälla behövs

Vattenfalls största värmenät i Nederländerna finns i Amsterdamregionen. Den dominerande värmekällan i dagsläget är gas. För att ersätta den behövs alla tillgängliga fossilfria värmekällor.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']