Revision på R4 med tjuvstart för turbinjobb

Årets revision på Ringhals 4 är omkring en månad lång. Det är många arbeten som ska göras, totalt är 2300 jobb inplanerade.

I år tas den ena turbinen ur drift redan en vecka innan revisionsstart, den 25 maj. Ringhals 4 kör därefter vidare med den andra turbinen i drift fram till revisionsstarten den 1 juni.

– Anledningen är att vi har stora turbinjobb på turbin 41, berättar revisionsledare Tommy Larsson. Skovlar och skovelbärare ska skickas ner till Tyskland. Där ska de slipas till, genom så kallad feathering, för att åtgärda erosionsskador och liknande på innerhusen (skovelbärarna).

Stor ånggeneratorprovning

I år genomförs en fullständig ånggeneratorprovning, då man kollar samtliga tuber i de tre stora värmeväxlarna.

– Det är en form av garantiinspektion efter ånggeneratorbytet 2011, säger Tommy. Normala provningar, det vill säga femtioprocentiga, har gjorts vartannat år hittills.

Ånggeneratorprovningen är ett av jobben som styr revisionslängden. Provningen på primärsidan är beräknad till knappt åtta dygn. Arbetet kan påbörjas först när bränslet i reaktortanken är urladdat.

Ett annat stort jobb som också ska ske under denna period är dvärgbrytarbyten i relärummen. Totalt ska 400 automatsäkringar, så kallade dvärgbrytare, bytas ut. Motsvarande gjordes förra året för andra halvan av anläggningen.

– Jobbet kräver noggrann planering, eftersom vi bara har drygt tre dagars åtgärdsperiod per anläggningssida, förklarar revisionsledare Jan Andersson.
Omgummeringen av saltvattenrör för komponentkylningen fortsätter även år. Arbetet är en del av ett stort underhållsprojekt som löper från 2014 till 2019.

Säkerhetstänkande och kommunikation

Revisionsledarna betonar vikten av god kommunikation i alla led när det är många inblandade. Flera tunga lyft ska genomföras i turbinanläggningen, och all form av lyftverksamhet kräver just god kommunikation och extra säkerhetstänk.

Även inne i reaktorinneslutningen ska lyft göras, när en pumpenhet i reaktorkylpump 1 ska bytas. Reaktorkylpumparna är placerade i de tre looparna mellan ånggeneratorerna och reaktortanken, och lyftet måste samordnas med ånggeneratorprovningen.

– Det är första gången vi lyfter en pump efter projekt Collect, som infördes under förra årets revison, säger Jan. Collect installerade uppsamlingssystem för eventuellt oljeläckage från reaktorkylpumparna, i syfte att minska brandrisken.

Tommy Larsson och Jan Andersson, revisionsledare på R4

– Vi har roliga och intensiva veckor framför oss, konstaterar Tommy Larsson och Jan Andersson, revisionsledare på Ringhals 4.


Vad innebär en revision?

Varje år stängs reaktorerna av några veckor för att genomgå underhåll, myndighetskrävda tester och moderniseringar. Dessutom byts en del av uranbränslet ut. Allt för att göra kraftverket redo för ytterligare en säker och stabil driftsäsong.
Arbetet pågår i skift dygnet runt och man följer en noggrann planering över de tusentals små och stora aktiviteter som ska utföras. När alla åtgärder är klara och säkerhetsmässigt godkända kan anläggningen startas igen och åter börja producera el.

Se även

Smart kombination av solpaneler och remsodling

Vattenfall har fått tillstånd att uppföra en solkraftspark i Almere, Nederländerna, där man kan testa kombinationen av solpaneler och remsodling.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']