Revisionen på Forsmark 2 är avslutad

Klockan 18.57 den 24 juli fasade Forsmark 2 åter mot det svenska kraftnätet. En 78 dagar lång revision har därmed avslutats.

Under årets första revision genomfördes cirka 50 stycken moderniseringsändringar varav 25 stycken var mindre underhållsändringar. Det mest komplexa arbetet var bytet av fyra stycken lågtrycksförvärmare med avtappningsledningar.

Andra stora arbeten som genomfördes var bland annat omskovling av sex stycken lågtrycksturbiner, omgummering av fyra stycken utloppsvattenkammare i kondensorn, utbyte av kablage i reaktorinneslutningen och översyn av 41 stycken drivdon.

– Årets revision har genomförts med ett stort engagemang. Vi har haft en stor arbetsomfattning att hantera där vi har sett prov på ett mycket gott samarbete, säger revisionsledaren Victoria Davidsson.

I samband med en täthetsprovning av mellanbjälklag i reaktorinneslutningen uppmättes ett läckage i den övre tätningen som låg över godkänd nivå och revisionen blev därmed förlängd från den ursprungliga tidplanen på 35 dygn. Den undre tätningen provades och analyserades med gott resultat och Forsmark 2 fick starttillstånd av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

Se även

Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln
Anja Alemdar

Anja Alemdar ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs i Sverige

Anja Alemdar har anställts som ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs (PRA) i Sverige.

Läs hela artikeln