Ringhals 1 startar revisionssäsongen

Liksom förra året är det Ringhals 1 som inleder översynsperioden på Ringhals. Det är en ganska omfattande revision som ska genomföras på cirka en månad. Utöver verkets egen personal deltar 700 entreprenörer i arbetet.

Ringhals 1 stängdes av natten till söndagen och arbetena är redan igång. Bland de större jobben kan nämnas utbyte av en av generatorerna och två transformatorer. Motsvarande utbyte gjordes på den andra turbinsträngen förra året.

Några jobb sticker ut i mängden, till exempel byte av en mindre ventil på reaktorns huvudcirkulationssystem. För att kunna byta fryser man vattnet i röret som leder till ventilen. Dessutom ska man demontera en betydligt större ventil i resteffektkylsystemet nära reaktorn och där måste ett större rör som är anslutet till reaktortanken pluggas, innan jobbet kan genomföras.

Totalt är det cirka 3300 större eller mindre arbeten som ska utföras fram till den 4 juni, då Ringhals 1 åter ska tas i drift. Under de två första veckorna kommer blocket dock att gå på halv effekt i väntan på att generatorbytet på den ena av de två turbinerna ska bli klart.

Se även

Vattenfalls vindkraftspark Stor-Rotliden

Förnybar energi från Vattenfall dygnet runt till Microsofts svenska datacenter

Vattenfall och Microsoft Sverige lanserade ”24/7 Matching solution” som ett pilotprojekt förra året. Lösningen kommer nu att användas i Microsofts tre nya datahallar i Sverige.

Läs hela artikeln
Illustration: Smart City, District Heating

Värme till Amsterdam: varje värmekälla behövs

Vattenfalls största värmenät i Nederländerna finns i Amsterdamregionen. Den dominerande värmekällan i dagsläget är gas. För att ersätta den behövs alla tillgängliga fossilfria värmekällor.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Abstract bild Kajaani Datacenter - Illustration: lumi-supercomputer.eu
Illustration: lumi-supercomputer.eu

Vattenfalls vattenkraft driver finsk superdator

LUMI, en av världens mest avancerade superdatorer, ska installeras på CSC:s datacenter i Kajaani, Finland. Detta är en del i ett europeiskt initiativ och LUMI, som är en av världens snabbas...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']