Ringhals årsproduktion 2015

Årsproduktionen från Ringhals 2015 uppgick till 21,1 TWh. Det motsvarar cirka 15 procent av den totala elanvändningen i Sverige.

Att Ringhals 2 stått stilla hela året är den helt dominerande anledningen till att den sammanlagda produktionen blev lägre än planerat, den lägsta för Ringhals sedan 2011.

Årets högsta produktion noterades för Ringhals 3, som nådde 7,75 TWh och också hade den bästa tillgängligheten med 86,4 procent.

Årsproduktionen för Ringhals 4 var 7,60 TWh, vilket är det bästa resultatet genom tiderna. Bidragande till produktionsrekordet är den effekthöjning med cirka 175 MW som genomfördes i februari 2015.

Ringhals 1 nådde 5,77 TWh, vilket får ses som bra i skenet av den nästan två månader långa revisionen och den därpå följande perioden med enturbindrift.

För första gången på 2000-talet effektreglerade Ringhals i nämnvärd omfattning. Nästan 0,4 TWh reglerades bort av kraftbalansskäl.

I början av 2015 passerade den totala produktionen för Ringhals 800 TWh el, eller 800 000 000 000 kilowattimmar, sedan starten. Det är mer el än något annat nordiskt kärnkraftverk producerat, och tillräckligt för att förse hela Sverige med el under fem år.

Svensk Energi summerar elåret 2015: Lågt elpris och hög export

Se även

Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln
Anja Alemdar

Anja Alemdar ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs i Sverige

Anja Alemdar har anställts som ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs (PRA) i Sverige.

Läs hela artikeln