Skovlarna under lupp

Revisionen på Forsmark 2 är inne på sin tredje vecka och ute i anläggningen pågår många jobb, stora som små. På turbinplan har det genomförts omskovling av samtliga lågtrycksturbiner. Jonas Lundgren från mekaniskt underhåll, berättar mer om arbetet.

Under revisionens inledande veckor har ett arbete genomförts på samtliga sex lågtrycksturbiner. Vid tidigare provningar har det visat sig att topparna på de gamla skovlarna, på steg sex, som monterades 2006 har tagit i innerhusen. I och med det togs beslutet att skovlarna på steg sex ska bytas ut.

– En lågtrycksturbin består av sex skovelsteg, det vill säga sex rader med skovlar. Skovelsteg ett har små skovlar och sedan blir skovlarna större och större. Skovelsteg sex har de längsta skovlarna, ungefär en meter långa, berättar Jonas.

Hur går bytet till?

Vid omskovlingen lyfter man ut rotorerna från lågtrycksturbinerna för att kunna plocka loss de gamla skovlarna. Steg sex består av 104 skovlar per lågtrycksturbin, det blir sammalagt 624 skovelblad.

– Vi har plockat av alla gamla skovlar från lågtrycksturbinerna och satt på i stort sett alla nya skovelblad. Det blir helt klart under dagen. I nästa steg ska vi montera tillbaka rotorerna i turbinhusen, säger Jonas.

En indikation upptäckt

Vid omskovlingen genomfördes även en så kallad PAT-provning. Då provas skovelinfästningarna med hjälp av ultraljud. På skovelsteg fyra på den ena av lågtrycksturbinerna, upptäcktes då en indikation. En indikation är en första antydan till en spricka.

– Vi har efter detta utfört de traditionella metoderna, magnetpulverprovning, penetrantprovning, EC-provning och en visuell kontroll och har inte kunnat verifiera att det faktiskt är en spricka. Under fredagen kommer ytterligare PAT-provning att utföras. Förhoppningen är att vi då helt kan utesluta eventuella sprickor, säger Jonas och fortsätter:

– Har vi tur är det endast mätmetoden som behöver vidareutvecklas. Finns dock indikationen kvar, så får vi göra bedömningar utifrån detta. Materialexperter hos GE Power räknar i dagsläget på de olika scenarier som finns.

Se även

Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln
Anja Alemdar

Anja Alemdar ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs i Sverige

Anja Alemdar har anställts som ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs (PRA) i Sverige.

Läs hela artikeln