Väl genomförda revisioner på Ringhals

Nu är både Ringhals 1 och Ringhals 4 tillbaka i full drift igen efter sina månadslånga årliga översynsperioder.

Ett stort antal arbeten har utförts under revisionerna. Det största jobbet på Ringhals 1 var utbytet av en generator med kringutrustning, ett arbete som engagerade cirka 500 inhyrda personer. Dessutom byttes två transformatorer, även det stora komponenter med en vikt på cirka 400 ton vardera. De båda projekten har planerats och genomförts under flera år, och därmed har anläggningens hela högspänningssystem bytts ut. Det handlar om ett antal olika system, tusentals meter kabel och rör samt massor av svetsarbete.

För Ringhals 4 har arbetena i turbinanläggningen dominerat. Turbinskovlar och skovelbärare har demonterats från den ena lågtrycksturbinen och skickats iväg till Tyskland för maskinbearbetning och sedan återmonterats. Dessutom har en fullständig ånggeneratorprovning gjorts med gott resultat, då man kollat samtliga tuber i de tre stora värmeväxlarna.

– Båda revisionerna har genomförts mycket väl, säger Ringhals produktionschef Göran Molin. Arbetena har gått säkert och planenligt. Det känns bra att vi kan gå in i årets stora semesterperiod med två väl genomförda revisioner bakom oss. Nu är det många ringhalsare som passar på att ta välförtjänt semester innan revisionsjobben drar igång igen i augusti.

Se även

Vattenfalls vindkraftspark Stor-Rotliden

Förnybar energi från Vattenfall dygnet runt till Microsofts svenska datacenter

Vattenfall och Microsoft Sverige lanserade ”24/7 Matching solution” som ett pilotprojekt förra året. Lösningen kommer nu att användas i Microsofts tre nya datahallar i Sverige.

Läs hela artikeln
Illustration: Smart City, District Heating

Värme till Amsterdam: varje värmekälla behövs

Vattenfalls största värmenät i Nederländerna finns i Amsterdamregionen. Den dominerande värmekällan i dagsläget är gas. För att ersätta den behövs alla tillgängliga fossilfria värmekällor.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Abstract bild Kajaani Datacenter - Illustration: lumi-supercomputer.eu
Illustration: lumi-supercomputer.eu

Vattenfalls vattenkraft driver finsk superdator

LUMI, en av världens mest avancerade superdatorer, ska installeras på CSC:s datacenter i Kajaani, Finland. Detta är en del i ett europeiskt initiativ och LUMI, som är en av världens snabbas...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']