Återstart av Ringhals 1 skjuts fram

Återstarten av Ringhals 1 efter årets revision skjuts upp till den 7 juli. Tiden behövs för att åtgärda plåtskador i reaktorinneslutningen.

Årets täthetsprov av reaktorinneslutningen på Ringhals 1 genomfördes tillfredsställande med godkänt resultat. Vid den manuella inspektionen upptäcktes dock ett droppläckage som visade sig komma från tre knappt millimeterstora hål i tätplåten i inneslutningens övre del.

Djupare inspektion

Under långhelgen har arbetet fortsatt med fördjupade inspektioner och förberedelser för åtgärder. Den visuella inspektionen påvisade inga ytterligare läckage.

På en kokvattenreaktor som Ringhals 1 ligger tätplåten synlig i reaktorinneslutningens övre del, vilket är en stor fördel för inspektion och åtgärder.

­- Arbetet på R1 har startat upp på ett mycket bra sätt. Nu har vi fokus på att utreda skadeorsaken och bedöma utbredningen, därefter kommer vi analysera vilka åtgärder som behövs, säger Johan Börjesson som leder projektets styrgrupp.

Marknaden informerad

En analysgrupp utvärderar fortlöpande de resultat som kommer fram, dessutom bildas en konstruktionsgrupp som snabbt kan starta upp och genomföra de åtgärder som beslutas. Projektet och dess styrgrupp har också stöd av en referensgrupp som hjälper till med tekniska frågor.

I projektet tar man också med sig erfarenheter från arbetet med R2:s bottenplåt, även om skadorna på de båda anläggningarna inte är riktigt jämförbara.

– Skillnaderna mellan R1 och R2 är större än likheterna. Inte minst ligger R2:s bottenplåt under ett tjockt lager betong vilket gjorde den tekniskt svår att inspektera och åtgärda, säger Johan Börjesson.

Både marknaden och SSM är informerade om den uppskjutna återstarten.

Se även

Moorburg

Vattenfall får kompensation för tidig stängning av kraftverket Moorburg

Den tyska myndigheten Bundesnetzagentur har idag beslutat att ge Vattenfall kompensation för en fullständig avveckling av företagets koleldade kraftverk Moorburg i Hamburg.

Läs hela artikeln
Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']