Attraktiv arbetsplats

Hur attraherar man nya medarbetare? Och hur fortsätter man att vara en attraktiv arbetsplats för de som redan jobbar i verksamheten? Frågorna är inte nya för Forsmarks Teknikavdelning, men genom nya infallsvinklar hoppas man komma närmare svaren. 

– Vi står inför en generationsväxling. Många anställda har jobbat här länge, ibland ända sedan starten och känner en anknytning till anläggningen. Vi behöver ersätta dem genom att rekrytera ny personal, samtidigt som vi behöver vara en attraktiv arbetsplats så att befintlig personal stannar kvar. Vi försöker hitta nya infallsvinklar där vi lyfter fram det som är unikt för oss och för kärnkraften, säger Tony Björkman, enhetschef Byggkonstruktion, på Forsmarks Teknikavdelning.

Forsmark har många pendlare från Gävle, Uppsala och Stockholm. I de tre städerna har man öppnat distanskontor och det finns även möjlighet att jobba hemifrån.

– Vi är beroende av såväl personal från närområdet som personal som pendlar längre sträckor. För att underlätta för pendlarna och deras vardag har vi infört och utvecklat distanskontoren där medarbetare har möjlighet att sitta och jobba när verksamheten tillåter det. Vi har även ett samarbete med Östhammars kommun för att hitta helhetslösningar för familjer som vill flytta hit.

Bredd av tekniska yrken

Sedan tidigare har Forsmark kontakt med högskolor i regionen, som Uppsala universitet och KTH. Här försöker de förnya upplägget och visa bredden av yrken inom olika tekniska områden. De domedagsprofetior som finns kring kärnkraften tonas ner – kärnkraften har en framtid under många år framöver.

– Det är få andra branscher som har en lika lång planeringshorisont som vi har. Andra branscher planerar i bästa fall för fem år framöver, vi planerar för årtionden.

Viktigt att medarbetare trivs

Att få medarbetare att trivas och stanna kvar är en viktig fråga. Även här gör teknikavdelningen satsningar, bland annat genom att försöka erbjuda möjligheter till personlig utveckling, samt att tydliggöra och använda de övriga förmåner som finns tillgängliga. Man satsar också på personlig ledarskapsutveckling.

– Vi erbjuder utvecklingsplaner med möjlighet till arbetsrotation och även framöver tätare kontakter med övriga Vattenfallkoncernen. Som en del i detta lyfter vi fram att vi samarbetar med exempelvis Ringhals och Svensk Kärnbränslehantering, SKB.

Linda Liepina och Ibrahim Sabri började på Forsmark förra året. De är båda nöjda med sitt val.

Linda är utbildad civilingenjör inom energi- och miljöteknik och lockades av möjligheten att jobba med energiteknik. 

– Det händer spännande saker här. Jag jobbar med oberoende härdkylning, OBH, och får vara med och bygga något helt nytt på ett kärnkraftverk. Det finns stora möjligheter för mig som ingenjör, med många utmaningar och mycket problemlösning. I min grupp stöttar och hjälper vi varandra – här finns mycket erfarenhet.  

Se även

Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln
Anja Alemdar

Anja Alemdar ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs i Sverige

Anja Alemdar har anställts som ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs (PRA) i Sverige.

Läs hela artikeln