Dags för revision på Ringhals 4

I dag, 2 augusti, drar revisionen på Ringhals 4 igång. Med sina 46 dagar är det den längsta av Ringhals revisioner i år. Ungefär 3000 jobb ska genomföras, och flera av dem är riktigt omfattande.

När Ringhals 4 kopplades från elnätet i morse hade anläggningen haft en extra lång driftsäsong på 13 månader och den högsta produktionen mellan två revisionsavställningar sedan starten för 35 år sedan. Tillgängligheten var också mycket god, drygt 96 procent.

Under revisionen görs betongåtgärder på utloppskassunerna till saltsvattensystemet för reaktordelen. När armeringen som sitter i betongen kommer i kontakt med vatten rostar den. Den rostskadade armeringen behöver bytas ut mot frisk, och därefter sprutas ny betong på.

– Arbetet är ett av de större inom revisionen och startar när härden har tömts på bränsle. Motsvarande arbete gjordes på Ringhals 3 förra året, säger Jan Andersson, revisionsledare.

Målat istället för gummerat

Ett annat tidskrävande arbete är renoveringen av förrådstanken för borerat vatten. Gummit på insidan av tanken ska tas bort och istället ska insidan målas med en specialfärg. Något liknande jobb har inte utförts på Ringhals tidigare.

– Det är ett jättejobb som måste utföras i flera steg. Tanken innehåller 2100 m3 borerat vatten. Den behöver tömmas och sköljas ur. Gummit ska blästras bort och tas omhand. Sedan kan tanken målas och när färgen torkat ska tanken återställas med borerat vatten, säger Tommy Larsson, revisionsledare.

Många jobb

Förra året såg man över lågtrycksturbinen T41, i år är det T42:s tur. Sista stegets skovlar och skovelbärare ska skickas till Tyskland för reparation.

Fler jobb som ska utföras är rumskylarna på dieslarna som ska bytas ut och mobila dieselgeneratorer som ska installeras för inkoppling mot blockets dieselsäkrade elnät. Incore-utrusningen, som mäter aktivitet inifrån härden, ska moderniseras och de utvändiga detektorerna ska bytas ut. Reaktoroperatören kommer att få en nyrenoverad larm- och statuspanel i kontrollrummet, och rören för de olika saltvattensystemen ska omgummeras. I reaktorinneslutningen ska delar av golvet målas om.

Ringhals 4 går ner för revision 2 augusti och ska vara tillbaka på nät den 17 september. Näst på tur för översyn står Ringhals 2 som är i revision från 23 augusti till 23 september.

Se även

Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']