Forsmark 1 redo för en ny driftsäsong

Återstarten för Forsmark 1 efter årets revision har påbörjats. Med ungefär 6 dygns försening fasade den första turbinen, TA11, in på elnätet igår, torsdag den 27 juli. klockan 15:54.

Revisionen förlängdes på grund av att man var tvungen att återgå till kall avställd reaktor under uppstarten den 24 juli. Anledningen var att ventiler i reaktorns tryckavlastningssystem hade indikeringsproblem.

– Nu löper återstarten på bra och om allt går som det ska kommer reaktorn leverera med full produktion på söndag morgon, säger Anna Högström, revisionsledare på Forsmark 1 och konstaterar;

– Detta trots några oförutsedda händelser och att vissa arbetsuppgifter tagit längre tid än planerat, speciellt i sluttampen av revisionen. Personalen som jobbar med revisionen har gjort ett bra arbete vilket medfört att det planerade arbetet under revisionen, som helhet, gått bra och löpt på i stort sett enligt plan.

Över 1000 tillkommande åtgärder

Under revisionen, som var en underhållsrevision, har man hanterat och åtgärdat cirka 5 400 arbetsorder. Cirka 1000 av dessa har tillkommit under revisionen. Bland annat har man utfört omgummering av ena kondensorns fyra vattenkammare, som innehåller över 48 kvadratmeter gummi. Man har även monterat temperaturmätare i kondensationsbassängen, wetwell, som en del i arbetet att inför ett oberoende härdkylningssystem som ska vara klart senast 2020. 

Flertal anläggningsändringar

Dessutom har över 20 anläggningsändringar genomförts under revisonen. Där har bland annat 2500 komponenterna som tillhör felsignalsystem, 517, och som går till kontrollrummet, bytts ut. Komponenterna har börjat bli ålderstigna och uppvisar en ökad felfrekvens. Även likspänningsnätet, 668, har byggts ut inför kommande moderniseringar.

– Att hantera över 1000 tillkommande arbetsorder och samtidigt genomföra planerade anläggningsändringar och underhållsåtgärder under en sådan här relativt kort revison, är en enormt bra prestation av alla inblandande, säger Anna.

Lagarbete – ett vinnande koncept

Som vid alla revisioner tar man även med sig erfarenheter om vad som skulle kunna göras bättre till nästa revison, så även i år.

– Vi behöver bli bättre på att planera samordningsfrågor för att undvika långa ställtider exempelvis i reaktorhallen, vilket annars kan försena revisionen, säger Anna.

Anna kan efter årets revision konstatera att ett den största bidragande faktor till att allt löpte på så bra som det gjorde, trots tillkommande arbeten, var ett gott samarbete.

– Om vi konsterat ett problem på morgonen har det varit löst på eftermiddagen, säger Anna som nu går på en välförtjänt semester för att ladda batterierna till årets andra och sista revision. Den genomförs på Forsmark 2 och pågår mellan 3 september och 14 oktober.

Se även

Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln
Anja Alemdar

Anja Alemdar ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs i Sverige

Anja Alemdar har anställts som ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs (PRA) i Sverige.

Läs hela artikeln