Forsmark 2 avslutar revisionsåret

Det är mycket som ska hinnas med under årets sista revision på Forsmark som inleds den 3 september på Forsmark 2. Bland annat ska 20 procent av bränslet i härden bytas ut och åtgärder kommer att utföras på mellanbjälklagstätningen i reaktorinneslutningen där ett läckage identifierades under förra årets revision.

På söndag den 3 september ställs reaktorn på Forsmark 2 av för årligt underhåll av anläggningen. Revisionen är den längsta på Forsmark i år och rymmer en rad större arbeten.

– Åtgärd av mellanbjälklagstätningen i reaktorinneslutningen är den största utmaningen, men vi är väl förberedda. Den tekniska lösningen vi valt att använda har vi provat i en så kallad mock up, en skalenlig modell av platsen där åtgärden ska genomföras, berättar Victoria Davidsson som är revisionsledare på Forsmark 2.

Byte av bränsle

Under revisionen passar man även på att byta ut en del av bränslet i härden, närmare bestämt 20 procent av den totala mängden bränsle. Det finns 676 bränslepatroner i härden och dessa byts ut med fem års intervaller. Innan bränslebytet kan påbörjas måste reaktortanklocket monteras bort. Det är ett av de första arbetena som görs när revisionen startar. Locket är fastsatt med stora bultar som är en och en halv meter långa och väger 300 kilo styck.  Bränslebytet sker under vatten, eftersom vatten skyddar mot strålning från det använda kärnbränslet.

Kondensorn får nytt gummi

Ytterligare ett stort arbete som ska genomföras är omgummering av vattenkammare i kondensorn på en av de två turbinerna.

Gummeringen är ett skydd mot korrosion. Efter 25 års drift kan gummit bli sprött och släppa mot kondensorplåten. När detta händer ökar risken för att havsvattnet ska orsaka korrosion på plåten.

Under revisionens första dygn öppnas vattenkamrarna upp, se bild ovan. De har cirka fyra gånger sex meter stora ”dörrar” med drygt 100 skruvar och muttrar i varje dörr. Med hjälp av högtrycksvatten bilas sedan gammalt gummit bort.

Krafttransformatorn har uppnått sin tekniska livslängd

Under sommaren fraktades en helt ny krafttransformator till Forsmarks hamn. Den väger cirka 300 ton och komplett med olja med mera har den en totalvikt på cirka 440 ton, en ordentlig pjäs med andra ord.

Krafttransformatorn ersätter den gamla som uppnått sin tekniska livslängd.

Andra stora arbeten

Under revisionen kommer Forsmark 2 även att tömma, sanera och inspektera den stora vattenreservoaren under reaktorn samt byta ut 12 stycken drivdon. Drivdonens uppgift är att föra styrstavarna ut och in i härden. Därmed styr de reaktorns effekt.

Den 14 oktober ska Forsmark 2, enligt plan, åter ansluta till det svenska elnätet. 

Se även

Vattenkraftverket i Lilla Edet. Foto: Jonas Gunnarsson, Vattenfall

Vattenfall investerar 370 miljoner kronor i nytt dammprojekt i Göta älv

Nu påbörjas Vattenfalls omfattande dammprojekt i Lilla Edet för att säkra driften av förnybar vattenkraftproduktion i minst 100 år till.

Läs hela artikeln
Skiss över HYBRIT:s bergrumslager för vätgas

HYBRIT: SSAB, LKAB och Vattenfall bygger unik pilot för storskalig vätgaslagring för en kvarts miljard i Luleå

SSAB, LKAB och Vattenfall påbörjar bygget av ett bergrumslager för fossilfri vätgas i pilotskala i anslutning till HYBRIT:s pilotanläggning för direktreduktion i Luleå.

Läs hela artikeln
Kraftledningar

Elmarknaden just nu: Lägre elpris i väntan på vårfloden

Högre temperaturer och mer regn än normalt i kombination med mycket blåst och en stabil kärnkraftsproduktion har påverkat elpriset nedåt under mars.

Läs hela artikeln