Forsmark 3 i full produktion

Forsmark 3 nådde full reaktoreffekt måndag kväll efter avställningen för några veckor sedan. En analys av händelsen med de kortslutna dioderna har gjorts och det kunde konstateras att inget fel med gemensam orsak finns. 

Forsmark 3 ställde av den 5 oktober på grund av misstanke om att fel med gemensam orsak, så kallad common cause failure (CCF) i hjälpkraftdieslarnas fältspänningskrets (dioder). Understoppet har också en del andra arbeten utförts, bland annat har ett skadat bränsleelement byttes ut.

Det var vid infasning med fasningsutrustning, som dock inte används vid skarpt läge, till en av Forsmark 3:s  reservdieslar som några dioder kortslöts. Eftersom liknande problem uppstått förut ville man utreda om det kunde röra sig om ett så kallat common cause failure (CCF), alltså ett fel med gemensam orsak.

Forsmark 3 ställdes av för att utföra en analys av händelsen med dioderna och samtidigt passade man på att byta ut ett skadat bränsleelement, för att slippa göra en till avställning under vintersäsongen. 

– Det skadade bränsleelementet är utbytt och utredningen av dioderna visade att det inte låg något common cause failure bakom kortslutningen. Dioderna blev godkända för fasning och Strålsäkerhetsmyndigheten gav oss tillstånd att fasa mot kraftnätet i lördags den 28 oktober, säger Jan Hallkvist, chef för driften på Forsmark 3.

Forsmark 3 nådde full reaktoreffekt i måndags kväll och alla Forsmarks tre reaktorer producerar nu för fullt.

Se även

Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln