Intresset stort för vårt säkerhetsarbete

Under två dagar i slutet av augusti hade Ringhals långväga besök från Sydkorea. Gruppen ville se de åtgärder som är på gång efter händelsen i Fukushima och ta del av vilka säkerhetssystem Ringhals har vid en allvarlig händelse.

Besökarna kom från Korea Hydro & Nuclear Power CO, KHNP, som är ett dotterbolag till KEPCO som är det statliga energibolaget i Sydkorea. KHNP driver och utvecklar vatten- och kärnkraftverk.

Det var efter ett möte i Wien hos FN:s atomenergiorgan, IAEA, tidigare i år som besökarna blev intresserade av att komma till Ringhals. Syftet med mötet i Wien var att en rad länder i världen med kärnkraft redogjorde för åtgärderna efter händelsen i Fukushima och delade erfarenheter. Ringhals representant Christian Lindbäck, utvecklingsingenjör på teknikavdelningen, berättade vad Ringhals har gjort och kommer att göra senast 2020. Som är det slutdatum för de åtgärder som följer av de krav som Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ställt för att få fortsätta driva kärnkraftverk i Sverige.
- Det som de var mest intresserade av var oberoende härdkylning samt säkerhetsfiltret på inneslutningarna som de kommer att bygga på alla sina 24 kärnkraftverk i Sydkorea, säger Christian.

Flera åtgärder på gång

Ringhals har haft sina säkerhetsfilter i drift sedan 1989. Med de åtgärder som nu är på gång kommer Ringhals att få ännu robustare och säkrare anläggningar. Den stora åtgärden är de nya byggnaderna för oberoende härdnödkylning(OBH). Ytterliggare åtgärder är en uppgradering av tätningarna på reaktorkylpumparna, förstärkt bränslebassängkylning och mobila dieselgeneratorer för reservkraft till instrumentering. Därutöver har haveriberedskapen utvecklats både hårdvarumässigt och organisatoriskt.

En stor del av besöket ägnades åt en rundvandring inne på driftområdet där de bland annat fick en genomgång av hur våra säkerhetsfilter fungerade.
- De var mycket nöjda med besöket och kommer så småningom att bestämma vilka åtgärder som blir aktuella för Sydkorea och deras kärnkraftverk säger Christian. I nuläget lutar det åt en uppsättning mobil utrustning enligt den amerikanska FLEX-strategin men en fast installation liknande Ringhals OBH kan inte uteslutas.

Efter besöket skulle de vidare till kärnkraftverk i Slovenien och Rumänien. Det är många länder som kommer att införa en rad åtgärder efter händelsen i Fukushima för att få robustare anläggningar. Syftet är att minska konsekvenserna efter allvarliga händelser som kan orsakas av extrema väderförhållande och jordbävningar.

Se även

Vattenkraftverket i Vittjärv från ovan

Elmarknaden just nu: Skiftande temperaturer ger ett osäkert elpris

Februari 2021 har varit ombytligheternas månad för elpriset. Orsaken är främst de skiftande temperaturerna vilka varit flera grader under det normala.

Läs hela artikeln
Sveriges Grönaste Varumärke logotyp

Vattenfall i topp bland Sveriges Grönaste Varumärken

Vattenfall är ett av Sveriges grönaste varumärken och unga konsumenter sätter Vattenfall i topp bland energibolagen, visar den årliga rankningen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']