Kompetenshöjning inom driftklarhetsverifiering

En central del av säkerhetsarbetet på ett kärnkraftverk är att se till att produktionsanläggningarna är driftklara. Genom driftklarhetsverifiering, DKV, säkerställer man att system och komponenter fungerar som de ska. Våren 2017 genomför Ringhals en satsning där drift- och underhållspersonal utbildas i DKV.

2011 hittade man svetskatter och gasavtätningar i stigarledningarna i sprinklingsystemet på Ringhals 2 och 4. Trots befintliga rutiner och instruktioner hade man inte lyckats att förebygga att dessa främmande föremål kommit in i systemet. För att stärka och utveckla området DKV och för att öka kunskaperna i organisationen startades teknikgrupp DKV. I gruppen ingår representanter från avdelningarna Teknik, Drift och Underhåll.

– DKV är ett område som man aldrig blir färdig med utan som hela tiden kräver uppmärksamhet. Teknikgruppen är ett helt unikt forum med deltagare från flera avdelningar, säger Ola Jönsson, analytiker, Teknik.

Planerar och analyserar utvecklingsinsatser

Gruppen träffas ungefär en gång i månaden. De arbetar utifrån en plan med utvecklingsinsatser där de har möjlighet att prioritera och analysera vilka åtgärder som ska genomföras och i vilken ordning. Tanken är också att gruppens medlemmar ska vara ambassadörer och pådrivare inom området.

– Det är bra att vi får tid att fundera på de här sakerna. Det är många saker som kommit ut från gruppen som har förbättrat anläggningen. Att vi har en grupp visar också på ett påtagligt sätt att vi är säkerhetssökande och vill ha en hög säkerhetskultur, säger Bengt Carlsson, ställföreträdande avdelningschef, Underhåll.

Utbildningssatsning för drift och underhåll

Under våren genomförs en satsning där drift- och underhållspersonal utbildas i DKV. Först ut var personal på Ringhals 1. Därefter har personal på Ringhals 2 utbildats i samband med återträning.

– Genom en gemensam utbildning för både drift och underhåll hoppas vi att vi ska få en dialog och ökad förståelse för varandra. Driften ansvarar för driftklarhetsverifiering av system och underhåll ansvarar för driftklarhetsverifiering av komponenter, men man gör det i samarbete när man återställer system och komponenter, säger Bengt Carlsson.

Håkan Andersson, gruppchef, var en av deltagarna i utbildningen.

– Det jag tar med mig är en ökad förståelse för begreppet driftklarhetsverifiering och på hur många olika sätt som det ingår i allas vardag för alla avdelningar på Ringhals. Det är inte bara en del i kontrollrumspersonalens vardag, vilket är lätt att tro. Mycket om driftklarhetsverifiering var känt för mig sedan tidigare, men det är alltid nyttigt att repetera. Blandade klasser med underhåll, driftstöd och kontrollrum gav bra diskussioner. Lektionstiden gick fort - DKV kan man prata mycket kring.

Driftklarhetsverifiering, DKV

Driftklarhetsverifiering ska utföras periodiskt eller vid behov i system och komponenter med betydelse för säkerheten. Driftklarhetsverifiering syftar till att visa att dessa system och komponenter kan utföra sina säkerhetsuppgifter under de förhållanden som råder då de behövs och så länge som de behövs.

Se även

Moorburg

Vattenfall får kompensation för tidig stängning av kraftverket Moorburg

Den tyska myndigheten Bundesnetzagentur har idag beslutat att ge Vattenfall kompensation för en fullständig avveckling av företagets koleldade kraftverk Moorburg i Hamburg.

Läs hela artikeln
Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']