Pumparna under lupp

Dagligen går driftpersonalen på Forsmark ronder i olika delar av anläggningen. Vid en av dessa ronder upptäcktes, under förra veckan, ett litet vattenläckage i en axeltätning på en pump i kylbyggnaden på Forsmark 2 som nu byts ut.

Driftsäsongen är lång, ofta från höst till vår eller sommar året därpå. Vid bland annat driftronder upptäcks ibland behov av underhåll av pumpar.

– När vi hittar en pump som behöver åtgärdas driftbedömer driftledningen om pumpen behöver åtgärdas direkt eller om det kan vänta till dess att anläggningen ställs av för revision, berättar Henrik Gille vars arbetsgrupp ansvarar bland annat för service, inspektion och åtgärd av pumpar.

Olika typer av ronder pågår även under revisionerna och vid en sådan upptäcktes förra veckan ett litet vattenläckage i en axeltätning på en pump i kylbyggnaden på Forsmark 2. Pumpen tillhör mellankylkretsen för sekundära kylbehov, som bland annat ingår i kylningen av bränslebassängerna. Nicklas Larsson från enheten mekaniskt underhåll byter ut tätningen tillsammans med kollegan Markus Persson.

– När pumpen ställts av byter vi ut tätning, packningar samt kopplingsgummi och kontrollerar samtidigt att lager och slitringar är okej. Det är lite pillrigt men inget jättestort arbete. Vi blir klara under dagen, säger Nicklas Larsson.

Den gamla tätningen byts ut mot en ny.

Fler pumpar underhålls

I turbinbyggnaden sitter en lite mindre pump i vilken man tidigare under revisionen gjorde en översyn.

– Vi upptäckte då några mindre skador på pumpen och i samband med det beställde vi nya reservdelar från en leverantör i Tyskland. Reservdelarna hinner inte komma i tid så vi kommer att skjuta på underhållet. Pumpen håller tillräckligt god kapacitet och fungerar bra till nästa avställning, säger Henrik Gille.

Ytterligare några pumpar kommer att genomgå service under revisionens sista dagar. En oljepump med ett litet oljeläckage upptäcktes vid en rond under revisionen och kommer under veckan att åtgärdas. En annan pump, som även den sitter i kylbyggnaden, kommer att bytas ut mot en reservpump. Det är ett så kallat förebyggande underhåll där pumpar med jämna intervaller byts ut för service. Den gamla pumpen plockas ut och underhålls och kan sedan användas som reservpump om någon annan pump behöver bytas ut längre fram.

– Det är många mindre pumparbeten som vi hanterar under revisionen. Det är viktigt att alla pumpar håller god kvalitet och att alla fungerar som de ska när vi drar igång en ny driftsäsong, säger Henrik Gille.

Se även

Skiss över HYBRIT:s bergrumslager för vätgas

HYBRIT: SSAB, LKAB och Vattenfall bygger unik pilot för storskalig vätgaslagring för en kvarts miljard i Luleå

SSAB, LKAB och Vattenfall påbörjar bygget av ett bergrumslager för fossilfri vätgas i pilotskala i anslutning till HYBRIT:s pilotanläggning för direktreduktion i Luleå.

Läs hela artikeln
Kraftledningar

Elmarknaden just nu: Lägre elpris i väntan på vårfloden

Högre temperaturer och mer regn än normalt i kombination med mycket blåst och en stabil kärnkraftsproduktion har påverkat elpriset nedåt under mars.

Läs hela artikeln
Ett barn som åker skateboard i en ramp

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020: ”Framsteg för klimatet – det händer här och nu”

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020 är nu publicerad. Rapporten beskriver ett år med en ökad takt i energiomställningen trots ett tufft och exceptionellt marknadsläge.

Läs hela artikeln