Pumparna under lupp

Dagligen går driftpersonalen på Forsmark ronder i olika delar av anläggningen. Vid en av dessa ronder upptäcktes, under förra veckan, ett litet vattenläckage i en axeltätning på en pump i kylbyggnaden på Forsmark 2 som nu byts ut.

Driftsäsongen är lång, ofta från höst till vår eller sommar året därpå. Vid bland annat driftronder upptäcks ibland behov av underhåll av pumpar.

– När vi hittar en pump som behöver åtgärdas driftbedömer driftledningen om pumpen behöver åtgärdas direkt eller om det kan vänta till dess att anläggningen ställs av för revision, berättar Henrik Gille vars arbetsgrupp ansvarar bland annat för service, inspektion och åtgärd av pumpar.

Olika typer av ronder pågår även under revisionerna och vid en sådan upptäcktes förra veckan ett litet vattenläckage i en axeltätning på en pump i kylbyggnaden på Forsmark 2. Pumpen tillhör mellankylkretsen för sekundära kylbehov, som bland annat ingår i kylningen av bränslebassängerna. Nicklas Larsson från enheten mekaniskt underhåll byter ut tätningen tillsammans med kollegan Markus Persson.

– När pumpen ställts av byter vi ut tätning, packningar samt kopplingsgummi och kontrollerar samtidigt att lager och slitringar är okej. Det är lite pillrigt men inget jättestort arbete. Vi blir klara under dagen, säger Nicklas Larsson.

Den gamla tätningen byts ut mot en ny.

Fler pumpar underhålls

I turbinbyggnaden sitter en lite mindre pump i vilken man tidigare under revisionen gjorde en översyn.

– Vi upptäckte då några mindre skador på pumpen och i samband med det beställde vi nya reservdelar från en leverantör i Tyskland. Reservdelarna hinner inte komma i tid så vi kommer att skjuta på underhållet. Pumpen håller tillräckligt god kapacitet och fungerar bra till nästa avställning, säger Henrik Gille.

Ytterligare några pumpar kommer att genomgå service under revisionens sista dagar. En oljepump med ett litet oljeläckage upptäcktes vid en rond under revisionen och kommer under veckan att åtgärdas. En annan pump, som även den sitter i kylbyggnaden, kommer att bytas ut mot en reservpump. Det är ett så kallat förebyggande underhåll där pumpar med jämna intervaller byts ut för service. Den gamla pumpen plockas ut och underhålls och kan sedan användas som reservpump om någon annan pump behöver bytas ut längre fram.

– Det är många mindre pumparbeten som vi hanterar under revisionen. Det är viktigt att alla pumpar håller god kvalitet och att alla fungerar som de ska när vi drar igång en ny driftsäsong, säger Henrik Gille.

Se även

Vattenfalls vindkraftspark Stor-Rotliden

Förnybar energi från Vattenfall dygnet runt till Microsofts svenska datacenter

Vattenfall och Microsoft Sverige lanserade ”24/7 Matching solution” som ett pilotprojekt förra året. Lösningen kommer nu att användas i Microsofts tre nya datahallar i Sverige.

Läs hela artikeln
Illustration: Smart City, District Heating

Värme till Amsterdam: varje värmekälla behövs

Vattenfalls största värmenät i Nederländerna finns i Amsterdamregionen. Den dominerande värmekällan i dagsläget är gas. För att ersätta den behövs alla tillgängliga fossilfria värmekällor.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Abstract bild Kajaani Datacenter - Illustration: lumi-supercomputer.eu
Illustration: lumi-supercomputer.eu

Vattenfalls vattenkraft driver finsk superdator

LUMI, en av världens mest avancerade superdatorer, ska installeras på CSC:s datacenter i Kajaani, Finland. Detta är en del i ett europeiskt initiativ och LUMI, som är en av världens snabbas...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']