Ringhals 1 redo för revision

De senaste cirka tio åren har inneburit stora projektrevisioner för Ringhals 1, men nu är det dags för en normal underhållsrevision med exempelvis en tioårsprovning av reaktortanken. Revisionen startar 1 maj.

Det kallas en normal underhållsrevision och innebär att revisionen nyttjas för att göra underhåll och provningar i anläggningen: till exempel sådana som sker på intervall och är myndighetsstyrda. Ett exempel är täthetsprovningen av reaktorinneslutningen och provning av reaktortanken.
– Revision kan verka enkel att genomföra i och med att det inte är en stor projektrevision. Men samtidigt är det kortare tid och det blir inga naturliga pauser in emellan som det kan bli på de längre revisionerna. Det kommer att gå i ett, säger revisionsledare Per Alfredsson (bilden)

Provning av reaktortanken styr revisionslängden

För R1 är reaktortanksprovningen den tidstyrande delen av årets revison: med bland annat inspektion av moderatortanken invändigt, kontroll av svetsskarvar och anslutningarna av ång- och matarvattenrör till tanken. Inspektionerna görs med hjälp av robotscanning av de olika delarna.

Andra större jobb är täthetsprovningen av reaktorinneslutningen, byte av en huvudcirkulationspump, inspektion av förrådsoljetanken som förser reservkraftsdieslarnas dagoljetankar med diesel, inspektion av den undre delen av reaktorinneslutningen, så kallat wetwell, och en ventil i kylsystemet för resteffekten kommer att kontrolleras med avseende på ett läckage.

Särskilda hjälmar och ronder

Fokus i år ligger på fallande föremål och det kommer att ske särskilda ronder just i syfte på detta.
– Förra året hade vi några incidenter kopplat till fallande föremål. Vi vill undvika att dessa leder till allvarliga händelser så därför gör vi extra insatser på detta område, säger Per.
En annan satsning är den särskilda färgen på hjälmar som personer som arbetar med lyft i anläggningen skall ha för att det tydligt ska framgå att arbete med lyft pågår: man görs uppmärksam på att iaktta extra hänsyn och försiktighet i närheten.
Fler nyheter i säkerhetsarbetet är de koordinatorer inom rent system som kommer att vara med de grupper som arbetar i reaktorhallen och därmed i och intill reaktor- och bränslebytesbassängerna.
Ungefär 3000 jobb kommer att genomföras vid årets revision och cirka 800 personer är inblandade varav cirka 500 är inhyrd personal. Ringhals 1 ska vara tillbaka i produktion 3 juni.

Se även

Moorburg

Vattenfall får kompensation för tidig stängning av kraftverket Moorburg

Den tyska myndigheten Bundesnetzagentur har idag beslutat att ge Vattenfall kompensation för en fullständig avveckling av företagets koleldade kraftverk Moorburg i Hamburg.

Läs hela artikeln
Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']