Ringhals 1 redo för revision

De senaste cirka tio åren har inneburit stora projektrevisioner för Ringhals 1, men nu är det dags för en normal underhållsrevision med exempelvis en tioårsprovning av reaktortanken. Revisionen startar 1 maj.

Det kallas en normal underhållsrevision och innebär att revisionen nyttjas för att göra underhåll och provningar i anläggningen: till exempel sådana som sker på intervall och är myndighetsstyrda. Ett exempel är täthetsprovningen av reaktorinneslutningen och provning av reaktortanken.
– Revision kan verka enkel att genomföra i och med att det inte är en stor projektrevision. Men samtidigt är det kortare tid och det blir inga naturliga pauser in emellan som det kan bli på de längre revisionerna. Det kommer att gå i ett, säger revisionsledare Per Alfredsson (bilden)

Provning av reaktortanken styr revisionslängden

För R1 är reaktortanksprovningen den tidstyrande delen av årets revison: med bland annat inspektion av moderatortanken invändigt, kontroll av svetsskarvar och anslutningarna av ång- och matarvattenrör till tanken. Inspektionerna görs med hjälp av robotscanning av de olika delarna.

Andra större jobb är täthetsprovningen av reaktorinneslutningen, byte av en huvudcirkulationspump, inspektion av förrådsoljetanken som förser reservkraftsdieslarnas dagoljetankar med diesel, inspektion av den undre delen av reaktorinneslutningen, så kallat wetwell, och en ventil i kylsystemet för resteffekten kommer att kontrolleras med avseende på ett läckage.

Särskilda hjälmar och ronder

Fokus i år ligger på fallande föremål och det kommer att ske särskilda ronder just i syfte på detta.
– Förra året hade vi några incidenter kopplat till fallande föremål. Vi vill undvika att dessa leder till allvarliga händelser så därför gör vi extra insatser på detta område, säger Per.
En annan satsning är den särskilda färgen på hjälmar som personer som arbetar med lyft i anläggningen skall ha för att det tydligt ska framgå att arbete med lyft pågår: man görs uppmärksam på att iaktta extra hänsyn och försiktighet i närheten.
Fler nyheter i säkerhetsarbetet är de koordinatorer inom rent system som kommer att vara med de grupper som arbetar i reaktorhallen och därmed i och intill reaktor- och bränslebytesbassängerna.
Ungefär 3000 jobb kommer att genomföras vid årets revision och cirka 800 personer är inblandade varav cirka 500 är inhyrd personal. Ringhals 1 ska vara tillbaka i produktion 3 juni.

Se även

Magnum kraftverk i Eemshaven, Nederländerna

Vattenfall undersöker försäljning av nederländska Magnum

Vattenfall ska undersöka möjligheterna att sälja det gaseldade Magnum-kraftverket i Eemshaven, Nederländerna.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Annika Ramsköld, hållbarhetschef på Vattenfall, sittandes i en hybrid bil

Vattenfalls elbilssamarbete med Volvo gav miljardvinst

Vattenfall och Volvo Car Corporation startade 2009 det gemensamma samriskbolaget V2, Volvo-Vattenfall Plug-In Hybrid Vehicle Partnership, den första i sitt slag.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Patrik Andersson, ny vd på Borås Elhandel

Ny vd till Borås Elhandel

Patrik Andersson från Luleå Energi har rekryterats som ny vd till Borås Elhandel AB, ett helägt dotterbolag till Vattenfall.

Läs hela artikeln