Ringhals levererar för fullt

Sedan i lördags kväll är Ringhals 3 tillbaka i full drift med en ny rotor i generatorn. Därmed är Ringhals samtliga fyra reaktorer i full produktion och redo för vintersäsongen.

Årets översyn av Ringhals fyra reaktorer inleddes tidigt i maj. Först ut var Ringhals 1 som startade sin revision den 3 maj. Sista biten i revisionspusslet lades 29 september då Ringhals 2 kunde koppla upp sig på elnätet efter att ha avslutat en månadslång revision.

Under den intensiva underhållsperioden har nära 10 000 underhållsarbeten utförts parallellt med mer omfattande reparationer - bland annat har Ringhals 1 försetts med ny tätplåt i reaktorinneslutningen och Ringhals 3 bytt ut en skadad rotor i en av anläggningens två generatorer.

Nu är vardagen tillbaka hos Sveriges största elproducent och ett tusental entreprenörer har lämnat Väröhalvön för den här gången.

– Årets revisioner har löpt på bra. I några fall har vi flyttat fram återstarten efter avslutad revision, som mest på Ringhals 1 där tätplåtsarbetet förlängde produktionsuppehållet med tre månader. Nu känns det riktigt bra att ha alla fyra reaktorerna tillbaka i full effekt och att vi med ett väl genomfört underhållsarbete har lagt grunden för den kommande vintersäsongen, säger Sven-Anders Andersson, chef för projekt, planering och revision på Ringhals.

Nästa revisionsperiod inleds 9 maj 2018 då Ringhals 3 påbörjar sin årliga "tusenmilaservice".

Se även

Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln