Tvåtusen jobb på 28 dagar

Årets revision på Ringhals 3 är relativt kort. Den innehåller täthetsprovning av reaktorinneslutningen, och inspektion av kaskadbassängen för saltvattenutlopp tillhörande reaktorns kylsystem. Oscar Örnborg och Fredric Andersson är revisionsledarna som håller ihop jobben. 

Den temporära dieselgeneratorn ska nu permanent stationeras och inför det provköras och spänningsättas. Dieselgeneratorn installerades temporärt med anledning av myndighetskraven att alltid kunna ta anläggningen till ett säkert läge (de så kallade stresstesterna som uppkom efter olyckan i Fukushima), även vid totalt spänningsbortfall av den ordinarie reservkraften.

Förra revisionen genomfördes en täthetsprovning av inneslutningen med godkänt resultat men med en avvikelse som i år ska utredas vidare. En inspektion ska göras av plåten i inneslutningsväggen och därefter en ny täthetsprovning, så kallad Containment Air Test, CAT.

Ett annat större arbete rör säkerhetssystemet för saltvattenkylning och utloppskassunerna i systemet. Där ska man scanna betongväggen för att se hur mycket armering som är kvar i väggen och hur mycket som eventuellet har rostat bort. Det är ett tidsödande arbete och ett av jobben under revisionen som pågår under nästan hela avställningen.

Scanningen går till så att man för ett handinstrument, som det i bilden, över väggen som känner av armeringen i betongen.

Personsäkerheten viktig

Precis som på Ringhals 1:s revision förekommer på R3 en ny funktion i den lyftcoach som finns med vid alla större lyft både före och under lyft.
- Vi har haft händelser tidigare år som har varit nära att leda till tillbud och olyckor. Med denna funktion har vi möjlighet att mota Olle i grind, säger revisionsledarna Oscar Örnborg och Fredric Andersson.

Fokusområden för revisonen är brandronder, fallande föremål, avspärrningar och kommunikation.

- Dessa områden är utpekade som extra viktiga att ha fokus på, berättar Oscar och tillägger, kommunikation är jätteviktigt! Det är a och o att alla får den information de behöver i sitt arbete.

Totalt är det ca 2000 jobb som ska göras vid årets revision. Över 1000 av dessa ska göras under fem-sex dagar då anläggningen befinner sig i drifttillståndet för urladdad härd. Ringhals 3 ska vara tillbaka i produktion 28 juni.

Se även

Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln