Vitt skilda arbetsmiljöer med snarlikt säkerhetstänk

Nya perspektiv och tankar på säkerhet. Det fick medarbetarna på underhållsavdelningen på Forsmark när astronauten och föreläsaren Christer Fuglesang besökte arbetsplatsen. Han berättade om sina rymdäventyr och reflekterade över vikten av säkerhet – både i rymden och på ett kärnkraftverk.

Det finns många gemensamma nämnare vad det gäller att arbeta säkert. Det menar Christer Fuglesang, den förste svensken i rymden, efter att ha sneglat på Forsmarks dokument Ledningens förväntningar som sammanfattar företagets förväntningar och krav för ett säkert arbete.
– Att jobba säkert är viktig både på kärnkraftverk och i rymden. Fel kan få stora konsekvenser, konsterar han tillsammans med Rolf Fernroth, från underhållsavdelningen, som varit med och arrangerat föreläsningen.

På Forsmark är hög säkerhet en förutsättning för verksamheten. Säkerheten kommer alltid främst och vi ägnar både tid och resurser på att försäkra oss om att alltid beakta säkerhetsaspekten i olika arbetsmoment.

Fixarmentalitet och egna initiativ är inte särskilt efterfrågat i en instruktionsstyrd verksamhet och likadant var det för Christer Fuglesang och hans kollegor när de utförde sina arbetsmoment på rymdstationen ISS, som är ett permanent bemannat rymdlaboratorium där det utförs forskning om fysik, biologi och medicin.

– Under vår resa gjorde vi bara det som markkontrollen sade åt oss att göra, ingenting annat. Precis som på ett kärnkraftverk är det viktigt att kunna kommunicera bra, förstå varandra och säkra upp dialogen med återkoppling, säger Christer Fuglesang.

Att ha vistats i rymden, som i Fuglesangs fall 26 dygn, gav honom ett nytt perspektiv på jordelivet. Han fotograferade mycket och beskriver miljön som fantastisk, vacker och talande. Bilder från olika rymdfarkoster visar effekter av klimatförändringar och av mänsklig hand. Ett exempel på det är Aralsjön, en gång världens fjärde största sjö, vars tillflöden använts till konstbevattningsändamål med resultatet att stora delar av sjön nu förvandlats till en saltöken.
– Från rymden syns inga gränser på jorden vilket väcker tankar om vikten av att hjälpas åt, samarbeta och lösa problem tillsammans istället för att bråka med varandra, säger Christer Fuglesang.

Hans yrkeskarriär är onekligen någonting alldeles extra. I mer än två år utfördes tester och intervjuer, innan han 1992 antogs till tjänsten som astronaut. Att vara social, psykiskt stabil och bra på att samarbeta var egenskaper som vägde tungt i uttagningen bland de 6000 sökande när The European Space Agency sökte tio astronauter.

Besättningen som Christer Fuglesang var del av kom från olika delar av världen. De kände inte varandra och hade varierande bakgrund.  Med hjälp av instruktörer tränades de i ledarskap och följarskap i Uthas ödemark. Där fick de träna sin fysik inför rymdpromenaderna samt lära sig om framgångsrika arbetssätt och att maximera fördelarna med att vara en del av ett team.
– Det är alltid teamets insats och resultat som räknas. Om någon gör ett misstag följer någon annan upp det. Trots att människor är både försiktiga och välplanerade kan misstag ske. Det viktiga då är att ha ett klimat där man kan tala om att man gjort fel, för att kunna lära av det som hänt, säger Christer Fuglesang.

Rolf Fernroth nickar igenkännande på huvudet. Arbetssättet känns igen från Forsmark, vars medarbetare på underhållsavdelningen varje år bjuds in till en föreläsning på temat säkerhet.
Näst intill mangrant bänkar de sig för att ta del av Fuglesangs föreläsning, för att bli inspirerade och påminda om vikten av att alltid sätta säkerheten främst.

Efter föreläsningen var det många som ville ställa frågor till, skaka hand med eller låta sig fotograferas tillsammans med Christer Fuglesang.
– Tanken med föreläsningarna är att medarbetarna ska få ett avbrott i vardagen och att de ska ges tillfälle att lyfta blicken och få höra hur andra gör när de jobbar säkert, säger Rolf Fernroth.

Se även

Smart kombination av solpaneler och remsodling

Vattenfall har fått tillstånd att uppföra en solkraftspark i Almere, Nederländerna, där man kan testa kombinationen av solpaneler och remsodling.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']