140 strålskyddsexperter samlas i Uppsala till internationellt symposium

Under nästa vecka – från den 25 juni till den 29 juni – samlas cirka 140 experter inom området strålskydd på kärnkraftverk från hela världen till ISOE European ALARA Symposium Uppsala.

ISOE står för The Information System on Occupational Exposure vilket översatt betyder Informationsutbyte om personalstråldoser vid kärnkraftverk.

ISOE grundades 1992 med syfte att vara ett världsomspännande forum för erfarenhetsutbyte inom området strålskydd på kärnkraftverk. En viktig del utgörs av en databas över kollektivdoser vid mer än 95% av världens kärnkraftverk. En annan del är arrangerandet av ALARA-symposier där deltagarna får tillfälle att direkt utbyta erfarenheter och skapa nätverk. Bakom ISOE står OECD/NEA och och FN:s atomenergiorgan IAEA. ISOE:s verksamhet omfattar såväl strålskydd vid kärnkraftverk i drift som vid kärnkraftverk under nerläggning 

– Det första europeiska ALARA-symposiet arrangerades i Malmö 1998 och har sedan dess turnerat runt i andra europeiska länder, berättar Staffan Hennigor som är ISOEs kontaktperson i Forsmark. Därför är det särskilt roligt att cirkeln nu efter 20 år sluts i och med årets ALARA-symposium i Uppsala.

– Vid årets symposium kommer bland annat erfarenhetsutbyte, nya landvinningar inom strålskyddsområdet och metoder för att minimera stråldoser till anställda vid kraftverk att vara punkter på agenda, fortsätter Staffan Hennigor.

Årets konferens stöds av NEA (Nuclear Energy Agency), Forsmarks Kraftgrupp, Strålsäkerhetsmyndigheten samt IAEA.

För ytterligare information kontakta:
Staffan Hennigor, Forsmarks Kraftgrupp AB, tel 0706 494 455
alternativt
Claes-Inge Andersson, presschef Forsmarks Kraftgrupp AB, tel 0705 300 513

Se även

Vattenkraftverket i Lilla Edet. Foto: Jonas Gunnarsson, Vattenfall

Vattenfall investerar 370 miljoner kronor i nytt dammprojekt i Göta älv

Nu påbörjas Vattenfalls omfattande dammprojekt i Lilla Edet för att säkra driften av förnybar vattenkraftproduktion i minst 100 år till.

Läs hela artikeln
Skiss över HYBRIT:s bergrumslager för vätgas

HYBRIT: SSAB, LKAB och Vattenfall bygger unik pilot för storskalig vätgaslagring för en kvarts miljard i Luleå

SSAB, LKAB och Vattenfall påbörjar bygget av ett bergrumslager för fossilfri vätgas i pilotskala i anslutning till HYBRIT:s pilotanläggning för direktreduktion i Luleå.

Läs hela artikeln
Kraftledningar

Elmarknaden just nu: Lägre elpris i väntan på vårfloden

Högre temperaturer och mer regn än normalt i kombination med mycket blåst och en stabil kärnkraftsproduktion har påverkat elpriset nedåt under mars.

Läs hela artikeln