140 strålskyddsexperter samlas i Uppsala till internationellt symposium

Under nästa vecka – från den 25 juni till den 29 juni – samlas cirka 140 experter inom området strålskydd på kärnkraftverk från hela världen till ISOE European ALARA Symposium Uppsala.

ISOE står för The Information System on Occupational Exposure vilket översatt betyder Informationsutbyte om personalstråldoser vid kärnkraftverk.

ISOE grundades 1992 med syfte att vara ett världsomspännande forum för erfarenhetsutbyte inom området strålskydd på kärnkraftverk. En viktig del utgörs av en databas över kollektivdoser vid mer än 95% av världens kärnkraftverk. En annan del är arrangerandet av ALARA-symposier där deltagarna får tillfälle att direkt utbyta erfarenheter och skapa nätverk. Bakom ISOE står OECD/NEA och och FN:s atomenergiorgan IAEA. ISOE:s verksamhet omfattar såväl strålskydd vid kärnkraftverk i drift som vid kärnkraftverk under nerläggning 

– Det första europeiska ALARA-symposiet arrangerades i Malmö 1998 och har sedan dess turnerat runt i andra europeiska länder, berättar Staffan Hennigor som är ISOEs kontaktperson i Forsmark. Därför är det särskilt roligt att cirkeln nu efter 20 år sluts i och med årets ALARA-symposium i Uppsala.

– Vid årets symposium kommer bland annat erfarenhetsutbyte, nya landvinningar inom strålskyddsområdet och metoder för att minimera stråldoser till anställda vid kraftverk att vara punkter på agenda, fortsätter Staffan Hennigor.

Årets konferens stöds av NEA (Nuclear Energy Agency), Forsmarks Kraftgrupp, Strålsäkerhetsmyndigheten samt IAEA.

För ytterligare information kontakta:
Staffan Hennigor, Forsmarks Kraftgrupp AB, tel 0706 494 455
alternativt
Claes-Inge Andersson, presschef Forsmarks Kraftgrupp AB, tel 0705 300 513

Se även

Moorburg

Vattenfall får kompensation för tidig stängning av kraftverket Moorburg

Den tyska myndigheten Bundesnetzagentur har idag beslutat att ge Vattenfall kompensation för en fullständig avveckling av företagets koleldade kraftverk Moorburg i Hamburg.

Läs hela artikeln
Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']