Domstolen säger ja till stängning av R12

Mark- och miljödomstolen har kommit med sitt beslut: Ringhals har fått tillstånd att stänga reaktor 1 och 2, och påbörja nedmonteringen efter att anläggningarna ställts av.


- Vi är nöjda med domen, den ger
Ringhals möjlighet 
att inleda
avvecklingen av Ringhals 1 och 2
på ett flexibelt sätt, säger Ringhals
juridiska ombud Marie-Louise Olvstam.
Avställningen av blocken sker senast i
slutet av 2020 respektive 2019. 

– Villkoren som ställs på Ringhals verksamhet är i stort sett oförändrade jämfört med idag. Dock ges länsstyrelsen möjlighet att ställa ytterligare villkor, till exempel tillfälliga bullervillkor under avställnings- och servicedrift.

Rivningstillstånd i nästa fas

Rivning och nedmontering av anläggningarna om fattas inte av dagens dom. Den hanteras separat: en ansökan kommer att göras hos Mark- och miljödomstolen i höst. Dock har Ringhals fått tillstånd att göra åtgärder under avställnings- och servicedriften i syfte att förenkla den framtida rivningsdriften genom att reducera stråldos till personal och omgivning samt bereda utrymme för framtida rivning.

Exempelvis planeras segmentering av vissa komponenter samt rengöring av olika system. Byggnader och anläggningar som inte har någon fortsatt funktion när servicedriften inletts kan avvecklas och rivas. Avfallet från avställnings- och servicedrift kan hanteras med nuvarande metoder och rutiner, men vissa anläggningar kan behöva byggas ut eller kompletteras. Detta görs inom det nuvarande industriområdet, i en utökning av det befintliga avfallsområdet.

Nedmontering och rivning av anläggningarna planeras noggrant för kunna genomföras ansvarsfullt och effektivt. Målet är att denna fas av avvecklingen inleds halvårsskiftet 2022.

 Fakta om avvecklingens faser

Avställningsdrift: Inför avveckling töms reaktorn på kärnbränsle vilket förvaras i befintliga bränslebassänger under cirka ett år, innan transport sker till SKBs anläggningar för använt kärnbränsle på Clab i Oskarshamn.
Servicedrift: Allt kärnbränsle har avlägsnats från anläggningen, inför nedmontering och rivning. Översyn och konservering av anläggningen. Planering och dokumentering av anläggningen inför senare rivning.
Nedmontering och rivning (NoR): Fysisk rivning.

 

Läs domen i sin helhet

Se även

Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln