Ettans revision är igång

Tidigt i söndags morse kopplades den andra turbinen på Ringhals 1 från nät och i och med det startade revisionen. Det blir den kortaste revisionen för Ringhals 1 någonsin.

Klockan 3.07 på söndagsmorgonen kopplades den andra turbinen från nät vilket per definition innebär att revisionen startar. Under revision byts delar av bränslet i härden ut och underhållsarbeten utförs medan anläggningen är stoppad.

- Årets revision blir en utmaning, säger revisionsledarna Joakim Falk och Per Alfredsson. Det här den kortaste revisionen hittills på Ringhals 1. Den ligger dessutom i juli, vilket kan göra det svårt med resurser. Vi har dock en mindre arbetsomfattning än tidigare år och alla arbeten är välplanerade.

Planerade större arbeten

Förebyggande underhåll samt provningar och tester, bland annat:

  • Byte av huvudcirkulationspump
  • Täthetsprovning av ventil i nödkylsystemet
  • Provning av infästningssvetsar för nivåmätutrustning i reaktortanken
  • Inspektion av bälgar för avtappningsånga i kondensorn
  • Rengöring av tuber i kondensorn

Det här har vi gjort förr, det kan vi

- Revisionen är höjdpunkten på året - vi har en duktig och erfaren organisation. Det är en trygghet att revisionen planeras och genomförs enligt väl inarbetade och etablerade rutiner, ett bra revisionsresultat är förutsättningen för en bra driftsäsong, säger Joakim Falk.

 Säkerheten är viktig

Fel uppkommer ibland på grund av olika typer av felhandlingar. Misstag i kommunikationen, stress eller glömska kan få onödiga och kanske allvarliga konsekvenser. Genom att använda ett antal enkla felförebyggande arbetsmetoder kan risken för fel minimeras.

- Alla våra felförebyggande arbetsmetoder har sitt ursprung i uttrycket STARK. Ett förhållningssätt som i grunden handlar om vilken attityd och vilket beteende du har, säger Per Alfredsson.

God kommunikation ger framgång i arbetet

Fokus vid årets revision är god kommunikation. Det är allas ansvar att vara tydliga och i ett tidigt stadium till exempel lyfta problem som behöver lösas. Det är också viktigt att revisionsledningen når ut med information till alla som behöver ta del av den.
- Revisionen ska präglas av ett bra samarbete, god kommunikation och respekt för varandra säger revisionsledarna, Joakim Falk och Per Alfredsson.

Kommande arbeten

De närmaste timmarna är det framför allt att fylla reaktorbassängerna med vatten. När arbetet är klart kan man börja urladdningen av bränslet och styrstavarna.

Nu är 2018 års andra revisonen på Ringhals igång!

Vi följer planen och vi har fått en bra start, avslutar Joakim Falk.

Se även

Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln