Finns du registrerad hos oss?

Den 25 maj ersätts nuvarande Personuppgiftslagen, PUL med EU:s dataskyddsförordning, i dagligt tal ofta benämnd som GDPR, General Data Protection Regulation.

Den nya förordningen innebär att alla personer i Sverige och övriga EU har delvis stärkta rättigheter i hanteringen av sina personuppgifter. Som företag måste vi kunna tillgodose att detta uppfylls och det innebär också att vi har fler krav för att skydda dig som individ. Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Vi är måna om att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter och vi åtar oss att skydda dina personuppgifter som vi samlar in om dig. Insamling av personuppgifter görs till exempel vid tillträde till vår fysiska miljö eller tillgång till våra IT-system, men kan även ske på fysiska blanketter vid exempelvis tillfälligt besök.

Ändamål för vår behandling av personuppgifter kan ha sin legala grund i olika lagkrav, det vill säga där vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse, exempel på sådana ändamål är behandling av personuppgifter enligt bokföringslagen för fakturering eller när spårbarhet i dokumentation el IT-miljö.

Du kan även lämna samtycke till behandling i vissa fall då inget av ovanstående gäller. Ett lämnat samtycke är en aktiv handling från dig och detta kan återkallas. Vi kommer då inte att behandla dina personuppgifter ytterligare för det ändamålet. Exempel på detta är register och utskick via mail.

I syfte att uppfylla dataskyddslagen har Vattenfall sett över och uppdaterat sina riktlinjer. Syftet med riktlinjerna är att på ett tydligt och transparent sätt beskriva hur vi samlar in, använder, överför och lagrar personuppgifter.

Ta del av Vattenfalls riktlinjer

Se även

Vattenkraftverket i Lilla Edet. Foto: Jonas Gunnarsson, Vattenfall

Vattenfall investerar 370 miljoner kronor i nytt dammprojekt i Göta älv

Nu påbörjas Vattenfalls omfattande dammprojekt i Lilla Edet för att säkra driften av förnybar vattenkraftproduktion i minst 100 år till.

Läs hela artikeln
Skiss över HYBRIT:s bergrumslager för vätgas

HYBRIT: SSAB, LKAB och Vattenfall bygger unik pilot för storskalig vätgaslagring för en kvarts miljard i Luleå

SSAB, LKAB och Vattenfall påbörjar bygget av ett bergrumslager för fossilfri vätgas i pilotskala i anslutning till HYBRIT:s pilotanläggning för direktreduktion i Luleå.

Läs hela artikeln
Kraftledningar

Elmarknaden just nu: Lägre elpris i väntan på vårfloden

Högre temperaturer och mer regn än normalt i kombination med mycket blåst och en stabil kärnkraftsproduktion har påverkat elpriset nedåt under mars.

Läs hela artikeln