Finns du registrerad hos oss?

Den 25 maj ersätts nuvarande Personuppgiftslagen, PUL med EU:s dataskyddsförordning, i dagligt tal ofta benämnd som GDPR, General Data Protection Regulation.

Den nya förordningen innebär att alla personer i Sverige och övriga EU har delvis stärkta rättigheter i hanteringen av sina personuppgifter. Som företag måste vi kunna tillgodose att detta uppfylls och det innebär också att vi har fler krav för att skydda dig som individ. Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Vi är måna om att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter och vi åtar oss att skydda dina personuppgifter som vi samlar in om dig. Insamling av personuppgifter görs till exempel vid tillträde till vår fysiska miljö eller tillgång till våra IT-system, men kan även ske på fysiska blanketter vid exempelvis tillfälligt besök.

Ändamål för vår behandling av personuppgifter kan ha sin legala grund i olika lagkrav, det vill säga där vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse, exempel på sådana ändamål är behandling av personuppgifter enligt bokföringslagen för fakturering eller när spårbarhet i dokumentation el IT-miljö.

Du kan även lämna samtycke till behandling i vissa fall då inget av ovanstående gäller. Ett lämnat samtycke är en aktiv handling från dig och detta kan återkallas. Vi kommer då inte att behandla dina personuppgifter ytterligare för det ändamålet. Exempel på detta är register och utskick via mail.

I syfte att uppfylla dataskyddslagen har Vattenfall sett över och uppdaterat sina riktlinjer. Syftet med riktlinjerna är att på ett tydligt och transparent sätt beskriva hur vi samlar in, använder, överför och lagrar personuppgifter.

Ta del av Vattenfalls riktlinjer

Se även

Scanias R 450-lastbil försedd med strömavtagare

Sverige och Tyskland leder utvecklingen av elvägar

Tyskland och Sverige är världsledande när det gäller försök med elektriska vägar. Världens första trådlösa elväg har färdigställts på Gotland.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vindkraftverk i Markbygden

Vattenfall tecknar avtal om energitjänster för vindkraftsparken Markbygden etapp 2

Vattenfall kommer under en flerårsperiod att stå för kraftbalansering och elmarknadstjänster för vindkraftsparken Markbygden etapp 2 norra i Piteå kommun.

Läs hela artikeln
Preem-flagga
Preem

Vattenfall och Preem utreder storskalig produktion av fossilfri vätgas i Lysekil

Vattenfalls och Preems samarbete om att producera fossilfri vätgas för biodrivmedelsproduktion tar nästa steg. Nu inleds en studie med syfte att undersöka möjligheterna att bygga en storskal...

Läs hela artikeln