Forsmark förbereder sig för WANO Follow Up

Den 14-18 maj kommer ett tiotal granskare till Forsmark för att genomföra en så kallad WANO Follow Up. Syftet är att undersöka och utvärdera hur Forsmark har hanterat och åtgärdat de 13 förbättringsområden som WANO identifierade under sitt senaste besök 2015.

World Association of Nuclear Operators, WANO bildades 1989 till följd av olyckan i Tjernobyl. Alla kärnkraftsaktörer skrev på ett kontrakt att maximera säkerheten och driften av kärnkraftverk genom att utbyta information, uppmuntra kommunikation samt jämföra och efterlikna sina medlemmar. WANO har i dag medlemmar från 450 kärnkraftverk i över 30 länder.

Genom en objektiv och regelbunden granskning av verksamheten lyfts styrkor och förbättringsområden för verksamheten på respektive kärnkraftverk upp. De förbättringsområden som identifieras följs upp och WANO bedömer förbättringsområdena, de så kallade AFI:erna (Areas For Improvement), enligt en bedömningsskala från A till D (se nedan).

– Follow Up:en är en viktig uppföljning och kontroll av att vi arbetat med rätt saker kopplat mot de AFI: er som WANO identifierade vid sitt senaste besök. Vi har som internt mål att få max fyra stycken med bedömningen C, resten ska vara A eller B. Jag anser att det är ett rimligt mål och tycker att vi ligger bra till inför granskningen, säger Henrik Runermark, Forsmarks värd för besöket.

Förberedelser inför besöket
Planeringen inför besöket och det pågående arbetet med de åtgärder som ingår i åtgärdsplanen kopplat mot AFI:erna, pågår fram till maj.

– Det finns några förbättringsområden där vi inte helt slutfört arbetet, men där har vi en plan för det fortsatta arbetet. Många åtgärder kräver även tid för att hinna etablera sig i organisationen innan effekter ses, säger Henrik Runermark.

WANO:s bedömningsskala

Status A            Tillfredsställande förbättringar har uppnåtts.
Status B             Framsteg har gjorts och ska fortsätta.
Status C             Ytterligare åtgärder krävs.
Status D            Liten förändring i AFI:ns status.

Se även

Vattenfalls vindkraftspark Stor-Rotliden

Förnybar energi från Vattenfall dygnet runt till Microsofts svenska datacenter

Vattenfall och Microsoft Sverige lanserade ”24/7 Matching solution” som ett pilotprojekt förra året. Lösningen kommer nu att användas i Microsofts tre nya datahallar i Sverige.

Läs hela artikeln
Illustration: Smart City, District Heating

Värme till Amsterdam: varje värmekälla behövs

Vattenfalls största värmenät i Nederländerna finns i Amsterdamregionen. Den dominerande värmekällan i dagsläget är gas. För att ersätta den behövs alla tillgängliga fossilfria värmekällor.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Abstract bild Kajaani Datacenter - Illustration: lumi-supercomputer.eu
Illustration: lumi-supercomputer.eu

Vattenfalls vattenkraft driver finsk superdator

LUMI, en av världens mest avancerade superdatorer, ska installeras på CSC:s datacenter i Kajaani, Finland. Detta är en del i ett europeiskt initiativ och LUMI, som är en av världens snabbas...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']