Forsmark förbereder sig för WANO Follow Up

Den 14-18 maj kommer ett tiotal granskare till Forsmark för att genomföra en så kallad WANO Follow Up. Syftet är att undersöka och utvärdera hur Forsmark har hanterat och åtgärdat de 13 förbättringsområden som WANO identifierade under sitt senaste besök 2015.

World Association of Nuclear Operators, WANO bildades 1989 till följd av olyckan i Tjernobyl. Alla kärnkraftsaktörer skrev på ett kontrakt att maximera säkerheten och driften av kärnkraftverk genom att utbyta information, uppmuntra kommunikation samt jämföra och efterlikna sina medlemmar. WANO har i dag medlemmar från 450 kärnkraftverk i över 30 länder.

Genom en objektiv och regelbunden granskning av verksamheten lyfts styrkor och förbättringsområden för verksamheten på respektive kärnkraftverk upp. De förbättringsområden som identifieras följs upp och WANO bedömer förbättringsområdena, de så kallade AFI:erna (Areas For Improvement), enligt en bedömningsskala från A till D (se nedan).

– Follow Up:en är en viktig uppföljning och kontroll av att vi arbetat med rätt saker kopplat mot de AFI: er som WANO identifierade vid sitt senaste besök. Vi har som internt mål att få max fyra stycken med bedömningen C, resten ska vara A eller B. Jag anser att det är ett rimligt mål och tycker att vi ligger bra till inför granskningen, säger Henrik Runermark, Forsmarks värd för besöket.

Förberedelser inför besöket
Planeringen inför besöket och det pågående arbetet med de åtgärder som ingår i åtgärdsplanen kopplat mot AFI:erna, pågår fram till maj.

– Det finns några förbättringsområden där vi inte helt slutfört arbetet, men där har vi en plan för det fortsatta arbetet. Många åtgärder kräver även tid för att hinna etablera sig i organisationen innan effekter ses, säger Henrik Runermark.

WANO:s bedömningsskala

Status A            Tillfredsställande förbättringar har uppnåtts.
Status B             Framsteg har gjorts och ska fortsätta.
Status C             Ytterligare åtgärder krävs.
Status D            Liten förändring i AFI:ns status.

Se även

Vattenkraftverket i Vittjärv från ovan

Elmarknaden just nu: Skiftande temperaturer ger ett osäkert elpris

Februari 2021 har varit ombytligheternas månad för elpriset. Orsaken är främst de skiftande temperaturerna vilka varit flera grader under det normala.

Läs hela artikeln
Sveriges Grönaste Varumärke logotyp

Vattenfall i topp bland Sveriges Grönaste Varumärken

Vattenfall är ett av Sveriges grönaste varumärken och unga konsumenter sätter Vattenfall i topp bland energibolagen, visar den årliga rankningen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']