Godkänd färg i tanken

Borvattentanken, RWST, på Ringhals 3 är nymålad med dubbla lager keramkompositfärg på insidan. De invändiga åtgärderna var ett tidsstyrande arbete för revisionen. Nu återstår att ge takets utsida ny isolering och att återställa runt om tanken, sedan är detta renoveringsarbete klart.

En stor fördel mot förra årets liknande arbete på Ringhals 4 är att man i år har tagit upp ett hål i mantelplåten.

- Då fick vi ta in och ut allt material och personal genom en 60 cm bred manlucka, säger montageledare Christer Johansson. Hålet vi har använt nu är 80 x 165 cm och det har gjort stor skillnad i både arbetsmiljö och genomförande.

RWST är den stora tanken på bilden med ställning runt sig.

RWATST-01 eller RWST dagligt tal, Refueling Water Storage Tank, som tillhör säkerhetssystemen, är 12,5 meter hög och 15 meter bred vilket ger nästan 1000 kvadratmeter invändig yta. Det är en förrådstank med borerat processvatten, som måste tömmas innan arbetet kunde påbörjas. När bränsle- och reaktorbassängerna var fulla, återstod omkring 40 procent av tankens innehåll, som efter rening spolades ut i havet.
För att dämpa eventuellt buller från maskinerna ställdes tomma containrar upp på gårdsplanen och bullermattor placerades på taket.

 Här ses lagningar inne i tanken.

- Tanken är gammal, gummit är åldrat och riskerar att släppa. För två år sedan lagade vi gummit som hade börjat bubbla upp, säger Christer. Nu målar vi istället för att omgummera, eftersom gummit lakar ur föroreningar och inte följer dagens krav på renhet.

Gummit som blästrats bort samlades ihop, för att sedan föras till avfallet.

- Gissningsvis har cirka 100 personer från olika avdelningar och firmor varit inblandade, säger Christer. Vattenblästringen av den gamla gummeringen utfördes av Veolia. Sandblästringen och målningen utfördes av firman Fyra ess. Nytt för i år var att Fyra ess även sanerade allt invändigt i tanken, inklusive gummirester och sand för att optimera tid och metoder. Först blästrades golvet, sedan byggdes ställning på golvet och blästringen fortsatte upp längs väggarna.

Insidan av tanken är kontrollerat område, så full mundering på vid hanteringen av gummirester.

Med öppningen i väggen kunde de gamla gummiresterna tas ut med transportband till stora säckar, vilket var smidigare än fjolåret då allt packades i småsäckar och lyftes ut för hand genom manluckan.


Det är trångt på gården, så det gäller att samarbeta och följa gångvägarna när transporter som denna isotainer med 20 kubikmeter kontaminerat processvatten är på väg till avfallsavdelningen.

Här ses målarna med den komplicerade färgen.

- Färgen är komplicerad att måla med, berättar Christer. Det är en tvåkomponents keramkompositfärg som blandas i sprutmunstycket. Den ska hållas varm ända fram till munstycket och den innehåller keramiska kristaller som sliter ut munstyckena, så målarna får byta ut dem efter fem minuter. De målar i två kulörer, först grått, sedan blått, så att det är tydligt hur mycket färg som har kommit på ytan. Omkring 0,7 mm färg ska det vara med båda lagren.


Så här fint ytskikt är det nu i hela tanken. På fotot syns vortexbrytaren som förhindrar virvelbildning, så att det inte ska komma med luft när det borerade vattnet sugs in i processen.

Tommy Svederberg och David Kollberg inspekterar färgen.


De rörliknande delarna som sitter på insidan av manluckan är värmare som ska värma upp det borerade vattnet om det är väldigt kallt under lång tid, men de har nog aldrig använts, gissar Christer.

Text: Malin Söderlind
Foto: Christer Johansson

Se även

Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln