Intrång på kärnkraftverk – från böter till fängelse

Klockan var strax före åtta på morgonen en tisdag i början av oktober 2012. I Ringhals hade ett antal aktivister från Greenpeace just tagit sig in på skyddsobjektet. Några minuter senare gick larmet även på Forsmark. Nu, mer än fem år senare, skärps straffskalan för brottstypen.

Medier bevakade och politiker pratade. Allt medan vi och polisen agerade, aktivister greps och dömdes till böter som sedan avskrevs. I praktiken blev aktivisterna inte straffade för de brott de begått. Men nu skrivs ett nytt kapitel. I alla fall i lagboken.

– En vanlig påföljd efter intrång på kärnkraftverk har varit 40 dagsböter. Det gäller enligt praxis även för till exempel snatteri, säger Björn Gullefors som är bolagsjurist på Forsmark.
Påföljdsnivån har alltså tydligt signalerat att det skulle handla om ett mindre allvarligt brott. Det här skapade rejäl frustration i både Forsmarks och Ringhals organisationer, något som bekräftas av Ringhals säkerhetsskyddschef Carl-Gustav Renmarker.

– Vår förhoppning var ju då att det skulle bli dömt som grovt olaga intrång – med fängelse som straff. Men påföljden blev bara böter som för de allra flesta åtalade kvittades mot att de suttit frihetsberövade en kortare tid, säger han.

I den utsträckning som någon ändå behövde betala böter så kan det, enligt Björn Gullefors, inte uteslutas att dessa i slutänden ersattes av Greenpeace då det var en aktion som gjordes i Greenpeace namn och regi och där en del aktivister dessutom var anställda i organisationen. Samtidigt så orsakade intrången stora ekonomiska konsekvenser för Forsmark och Ringhals.

För nästan exakt ett år sedan, gavs kärnkraften möjlighet att ge sina synpunkter på en översyn av den straffrättsliga regleringen kring bland annat obehöriga tillträden till skyddsobjekt.

– Vi såg positivt på att lagstiftaren markerade att intrång på samhällsviktiga anläggningar som utgör skyddsobjekt är allvarliga brott, säger Carl-Gustav Renmarker.

Lagändringen i skyddslagen, som träder i kraft den 1 juli, innebär dels en straffskärpning där böter inte längre ingår i straffskalan för brott av normalgraden, dels att brott mot skyddslagen ska ha företräde framför ”vanliga” brottsbalksbrott.

Den som i framtiden, uppsåtligen eller av oaktsamhet, bryter mot tillträdesförbudet, döms för ”obehörigt tillträde till skyddsobjekt”. Som lägst till fängelse i 14 dagar, som högst till två år. Straffvärdet, hur långt fängelsestraff det blir, ökar om ett intrång eller kvarstannande varit planerat, organiserat, planenligt genomfört, utdraget i tiden eller omfattande genom att många gärningsmän eller andra medverkande deltagit.

Lagstiftaren tar även hänsyn till om ett intrång medfört olika störningar i verksamheten, till exempel om personalen störts i sitt arbete, kostnader för objektets ägare eller driftstörningar med konsekvenser för utomstående. Ju fler omständigheter, desto högre upp i straffskalan anses brottet ligga.

– Intrång liknande de vi sett från Greenpeace kan därmed i framtiden komma att medföra relativt kännbara fängelsestraff. Förhoppningsvis så betyder det att vi fortsättningsvis slipper se den här grova brottsligheten riktas mot våra anläggningar, säger Björn Gullefors.

Se även

Vattenkraftverket i Vittjärv från ovan

Elmarknaden just nu: Skiftande temperaturer ger ett osäkert elpris

Februari 2021 har varit ombytligheternas månad för elpriset. Orsaken är främst de skiftande temperaturerna vilka varit flera grader under det normala.

Läs hela artikeln
Sveriges Grönaste Varumärke logotyp

Vattenfall i topp bland Sveriges Grönaste Varumärken

Vattenfall är ett av Sveriges grönaste varumärken och unga konsumenter sätter Vattenfall i topp bland energibolagen, visar den årliga rankningen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']