Logistikcenter invigt

I förra veckan invigdes Forsmarks nya Logistikcenter, även kallat Log-C. Det är en mobil lösning som ska användas vid eventuella utsläpp för att under en längre tid kunna hantera in- och utpassering av medarbetare och fordon. Erik Blom, haveriberedskapsplanerare på Forsmark, har arbetat med den nya lösningen i drygt ett år.

– Log-C svarar mot ett krav från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, om att vi på 24 timmar ska kunna upprätta en brytpunkt mellan drabbat och icke drabbat område. Det handlar om att kunna ta emot och söka av personer som har arbetat på området under pågående störning och efter ett utsläpp, samt att kunna slussa in ny personal. I Log-C kan vi också sanera stora fordon.

Logistikcenter på Forsmark är en mobil lösning. Det består av sex uppblåsbara tält, liknande dem som används som fältsjukhus av Försvarsmakten och organisationer som Läkare utan gränser. I tälten, som är ca 60 kvadratmeter stora, finns el, värme och vatten.

– Tälten kan ställas upp på några timmar och kapaciteten per timme är väl tilltagen, säger Erik.

I tälten finns reception, omklädningsrum, avsökningsutrustning, dusch och allt som krävs för att hantera in- och utflödet av personal. Alla som ska arbeta på drabbat område kommer till Log-C och registreras samt förses med den skyddsutrustning som krävs för intransport. Vid avslutat arbete återvänder alla till Log-C för avsökning och eventuell sanering före hemfärd.

– Under ett haveri eftersträvar vi alltid att all verksamhet ska utföras på samma sätt som under effektdrift. Det gäller även för avsökning och sanering. I den händelse miljön inte tillåter det kan vi flytta delar av verksamheten till Log-C men i många scenarion blir Log-C ett sätt att hantera den kontamination som kan finnas mellan Log-C och drabbat område. säger Erik.

Till anläggningen hör en spolplatta där fordon upp till storleken av en långtradare kan saneras.

– Det ingår i kraven från SSM att vi ska kunna ta hand om kontaminerade fordon.

Vid ett eventuellt larm kan de mobila tälten ställas upp på i förväg utsedda platser runt Forsmark men de ska inte stå uppställda till vardags. Tanken är att de, förutom vid skarpt läge, ska användas i skarpa övningar.

Se även

Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln
Anja Alemdar

Anja Alemdar ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs i Sverige

Anja Alemdar har anställts som ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs (PRA) i Sverige.

Läs hela artikeln