Rekordår för Vattenfalls kärnkraft

För Vattenfalls kärnkraftverk var 2018 ett rekordår. Forsmarks produktion uppgick till 25 terawattimmar vilket är det tredje bästa resultatet sedan starten. 

Sveriges åtta reaktorer i drift har haft ett toppår. 66 TWh blev det sammanlagda resultatet för Ringhals, Forsmarks och Oskarshamns kärnkraftverk år 2018. Det betyder att kärnkraften står för mer än 40 procent av elproduktionen, lika mycket som vattenkraften i Sverige.

Över en tredjedel av energin som levereras till elmarknaden kommer från Vattenfalls två kärnkraftverk Forsmark och Ringhals. Årsproduktionen på totalt 55,2 TWh vid Forsmark och Ringhals i fjol var den högsta någonsin sedan starten för drygt 40 år sedan.

– Kärnkraften är mycket viktig för svensk elförsörjning, och det är glädjande att fler och fler inser kärnkraftens klimatnytta. Det har uppmärksammats av FN:s klimatpanel IPCC, som konstaterat att kärnkraften är avgörande om vi ska kunna nå klimatmålen, säger Björn Linde som är vd på Forsmark och Ringhals.

För Forsmark var resultatet det tredje bästa hittills, med 25,0 TWh elproduktion.  Det är snudd på samma nivå som uppnåddes rekordåret 2014. FKA:s produktionschef Jan Lundvall lyfter fram personalens arbete.

– Ett stort engagemang och många goda insatser har bidragit till det här. Det handlar om ett jättestort lagarbete för att få till det, säger Jan Lundvall.

Forsmark är Sveriges yngsta kärnkraftverk och de två första reaktorerna (1 och 2) togs i drift i början av 1980-talet medan Forsmark 3 togs i drift 1985. Kärnkraftverket kan genom de moderniseringsprogram som genomförts drivas på ett säkert och stabilt sätt och leverera samhällsnyttig el till långt in på 2040-talet.

Vattenfallgymnasiet och samarbetet med Uppsala universitet om den nya ingenjörsutbildningen i kärnkraftteknik är exempel på satsningar som görs för att kunna rekrytera delar av den högkvalificerade kompetens som behövs kommande år.

 

För ytterligare kommentarer:

Josef Nylén, presschef Forsmarks Kraftgrupp AB, 073-043 98 80

Se även

Helene Biström

Helene Biström ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind

Helene Biström har utsetts till ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind och medlem i koncernledningen.

Läs hela artikeln
Vattenkraftverket i Vittjärv från ovan

Elmarknaden just nu: Skiftande temperaturer ger ett osäkert elpris

Februari 2021 har varit ombytligheternas månad för elpriset. Orsaken är främst de skiftande temperaturerna vilka varit flera grader under det normala.

Läs hela artikeln
Sveriges Grönaste Varumärke logotyp

Vattenfall i topp bland Sveriges Grönaste Varumärken

Vattenfall är ett av Sveriges grönaste varumärken och unga konsumenter sätter Vattenfall i topp bland energibolagen, visar den årliga rankningen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']