Revisionens sista vecka

Uppstart är ledordet för denna vecka. Årets sista revision börjar gå mot sitt slut, de sista jobben ska avslutas innan Forsmark 2 åter kan ansluta till elnätet.

Mycket arbeten har skett under veckan däribland bränsleåterladdning, kontroller och prover på pumpar samt lågspänningsprov och utlösningsprov på in- och utmatningsbrytare på transformatorerna. En del avvikelser har uppstått längs vägen men kunnat lösas på snabbt och smidigt sätt genom det goda samarbetet mellan enheterna.
- När alla arbeten med anläggningsändringar är klart och bränslet är återladdat tar driftens arbete vid med att återställa anläggningen genom basläggning av anläggningen. Detta innebär att operatörerna går igenom, kontrollerar och korrigerar ventiler så att allt är i rätt läge, har rätt flöden och är redo inför driftstart, förklarar Jon Löfström.
Efter detta genomförs en mängd olika provningar och till hjälp för detta används den övergripande driftklarhetsschema vilket är ett stort ark där alla moment och kontroller som ska göras. Därefter ger DL2 klartecken för start av värmning av reaktorn, allt detta bockas av enligt instruktioner.

Tillverkning av komponenter
I den aktiva verkstaden sker olika typer av materialbearbetning. Det kan handla om fräsning, borrning, fogberedning och förberedning för montage.
Ett av arbetena NMIV utför är kapning av rör i olika dimensioner upp till 525 mm i diameter. Kapningen sker med en maskin som centreras runt röret och kapar med ett stickstål samtidigt som ett fogstål roterar runt röret för att ta fram en fog. Att förbereda och rigga upp maskinen är det mest tidskrävande då själva kapningen sker i minutskalan beroende på tjocklek av godset.


Förberedelser inför revision
- Innan revisionen förbereder och tillverkar verkstaden komponenter som ska monteras. Beställningarna kommer in lång tid i förväg där NEMK (konstruktion) tar fram underlag till de komponenter som ska produceras, det kan vara allt från rörstöd till flänsar. När oplanerade reparationer behöver utföras finns det möjligheter att tillverka de efterfrågade delarna snabbt eftersom det finns flexibel utrustning och mycket material att tillgå, förklarar Fredrik Jansson
Arbetet sker ofta med mobil utrustning för att kunna utföra bearbetningen på plats i stationen, ett arbete som oftast är både tids- och kostnadseffektivt.
I de två aktiva verkstäderna, en på F12 och en på F3, utökar vi både personalstyrkan och arbetstiderna under revisionerna för att vara förberedd om oväntade reparationer måste utföras. Till skillnad från ordinarie dagtid arbetar vi både förmiddagar, eftermiddagar och helger.
- Under denna revision har vi varit med och bytt sex stycken ventiler, kapat rör och bearbetat skadade komponenter. De komponenter som tas ur drift under revisionen finsvarvas repareras i verkstaden för att sedan kunna användas igen. Arbetet med att renovera komponenter sker i många fall i samarbete med personal från NMM, berättar Fredrik Jansson

Damir Kovacic, DK Mekano, visar även upp ett exempel på problemlösning i form av den egenbyggda maskinen för att kunna reparera olika typer av axlar på plats. Med denna metod kan vi istället reparera befintlig axel på plats.
Maskinen togs ursprungligen fram i syfte att reparera skador på eneriglagrens axlar men har sedan dess även kunnat användas inom andra områden.

Se även

Anja Alemdar

Anja Alemdar ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs i Sverige

Anja Alemdar har anställts som ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs (PRA) i Sverige.

Läs hela artikeln
Vattenfalls vindkraftspark Stor-Rotliden

Förnybar energi från Vattenfall dygnet runt till Microsofts svenska datacenter

Vattenfall och Microsoft Sverige lanserade ”24/7 Matching solution” som ett pilotprojekt förra året. Lösningen kommer nu att användas i Microsofts tre nya datahallar i Sverige.

Läs hela artikeln
Illustration: Smart City, District Heating

Värme till Amsterdam: varje värmekälla behövs

Vattenfalls största värmenät i Nederländerna finns i Amsterdamregionen. Den dominerande värmekällan i dagsläget är gas. För att ersätta den behövs alla tillgängliga fossilfria värmekällor.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']