Ringhals hanterar felande ångventil

Ringhals 3 och 4 har den senaste tiden hanterat återkommande problem med en felande ventiltyp i sina turbiner. Nu planeras för byte till en ny modell.

På Ringhals 3 och Ringhals 4:s turbiner installerades för ett antal år sedan en ny typ av reglerventiler. Den aktuella ventiltypen har ingen säkerhetsmässig funktion, men har en viktig funktion för styrningen av ångflödet genom turbinerna.

Ringhals har de senaste åren haft ett flertal korta produktionsstopp för byte av den aktuella ventilen. Under arbetet, som tar 3-4 timmar, måste den aktuella turbinen minska effekten med cirka 50 procent.

Det senaste produktionsbortfallet för ventilbyte inträffade på morgonen den 14 februari, då Ringhals 3 backade i effekt under några timmar. Ventilfelet är det femte som Ringhals 3 och 4 hanterat sedan årsskiftet.

Ringhals har nu beslutat sig för att byta ut samtliga ventiler mot ett annat fabrikat, med delvis annan konstruktion. Bytet är planerat till årets revisioner, som för Ringhals 3:s del startar i maj och för Ringhals 4 i augusti. Fortsatta produktionsstörningar fram till dess kan inte uteslutas och Ringhals har därför försäkrat sig om en god tillgång till reservdelar.

Den felande ventiltypen är känd i kärnkraftbranschen och flera verk har genomfört byten liknande det Ringhals planerar. Ringhals har sedan problemen uppstod haft tät kontakt med leverantören och i det fortsatta arbetet kommer även internationella erfarenheter tas in.

Fakta

Den aktuella ventilen sitter i anslutning till högtrycksturbinen, som är den första och mest kraftfulla turbinen som ångan når när den lämnat kärnkraftverkets ånggeneratorer. När ventilen slutar fungera leder det till att en större ångventil stänger omotiverat. Därför måste ventilerna bytas ut.

På en tryckvattenreaktor skapas ångan i en ånggenerator, vars system är skilda från reaktorn och därmed inte radioaktiva.

Se även

Överenskommelse om lösning för att avsluta tvister om tysk nedläggning av kärnkraft

Den tyska förbundsregeringen har idag tillkännagivit grunden till en överenskommelse med E.ON, EnBW, RWE och Vattenfall som ska avsluta tvister om nedläggningen av den tyska kärnkraften.

Läs hela artikeln
Womengineer Foundation logotyp

Inspirationsdag vill locka unga tjejer att välja att bli ingenjör

Känner du nån tjej som borde bli tekniker? Då ska du tipsa om den 26 mars, när Vattenfall är en av deltagarna i årets ”Introduce a girl to engineering”-dag, en inspirationsdag där tjejer och...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Helene Biström

Helene Biström ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind

Helene Biström har utsetts till ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind och medlem i koncernledningen.

Läs hela artikeln