Ringhals hanterar felande ångventil

Ringhals 3 och 4 har den senaste tiden hanterat återkommande problem med en felande ventiltyp i sina turbiner. Nu planeras för byte till en ny modell.

På Ringhals 3 och Ringhals 4:s turbiner installerades för ett antal år sedan en ny typ av reglerventiler. Den aktuella ventiltypen har ingen säkerhetsmässig funktion, men har en viktig funktion för styrningen av ångflödet genom turbinerna.

Ringhals har de senaste åren haft ett flertal korta produktionsstopp för byte av den aktuella ventilen. Under arbetet, som tar 3-4 timmar, måste den aktuella turbinen minska effekten med cirka 50 procent.

Det senaste produktionsbortfallet för ventilbyte inträffade på morgonen den 14 februari, då Ringhals 3 backade i effekt under några timmar. Ventilfelet är det femte som Ringhals 3 och 4 hanterat sedan årsskiftet.

Ringhals har nu beslutat sig för att byta ut samtliga ventiler mot ett annat fabrikat, med delvis annan konstruktion. Bytet är planerat till årets revisioner, som för Ringhals 3:s del startar i maj och för Ringhals 4 i augusti. Fortsatta produktionsstörningar fram till dess kan inte uteslutas och Ringhals har därför försäkrat sig om en god tillgång till reservdelar.

Den felande ventiltypen är känd i kärnkraftbranschen och flera verk har genomfört byten liknande det Ringhals planerar. Ringhals har sedan problemen uppstod haft tät kontakt med leverantören och i det fortsatta arbetet kommer även internationella erfarenheter tas in.

Fakta

Den aktuella ventilen sitter i anslutning till högtrycksturbinen, som är den första och mest kraftfulla turbinen som ångan når när den lämnat kärnkraftverkets ånggeneratorer. När ventilen slutar fungera leder det till att en större ångventil stänger omotiverat. Därför måste ventilerna bytas ut.

På en tryckvattenreaktor skapas ångan i en ånggenerator, vars system är skilda från reaktorn och därmed inte radioaktiva.

Se även

Moorburg

Vattenfall får kompensation för tidig stängning av kraftverket Moorburg

Den tyska myndigheten Bundesnetzagentur har idag beslutat att ge Vattenfall kompensation för en fullständig avveckling av företagets koleldade kraftverk Moorburg i Hamburg.

Läs hela artikeln
Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']